SDR aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Per 1 januari 2008 zijn de regels voor het verrichten van fiscaal aftrekbare en voor de ontvanger vrijgestelde schenkingen en giften gewijzigd. In grote lijnen komt het erop neer dat u vanaf die datum alleen nog maar giften van de belasting mag aftrekken, als u deze geeft aan een goed doel of andere 'algemeen nut beogende instelling' die door de Belastingdienst als zodanig is aangewezen.

Stichting Deventer-RoemeniŽ is door de Belastingdienst erkend als ANBI en voldoet daarmee aan de regels die vanaf 1 januari 2008 voor schenkingen van kracht zijn. Dat heeft zowel voor de schenker als voor SDR de nodige voordelen

Een schenking kan zowel in geld als in natura gedaan worden. De Belastingdienst bepaalt namelijk de reŽle waarde van goederen of diensten ook aangemerkt mag worden als schenking. Dat betekent bijvoorbeeld dat een transportondernemer die een vrachtwagen beschikbaar stelt voor een transport van hulpgoederen naar RoemeniŽ de niet in rekening gebrachte kosten als schenking kan aanmerken. Dat geldt ook voor materialen die door een ondernemer beschikbaar worden gesteld voor de renovatie van een schoolgebouw in RoemeniŽ.Voor de schenker betekent het dat giften en schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn. Voorwaarde is dat de schenking meer bedraagt dan 1% van het zogenaamde "drempel-inkomen". Bij de Belastingdienst kunt u een formulier downloaden waarmee u op eenvoudige wijze kunt berekenen of uw giften boven het drempel-bedrag uitstijgen. Het maximaal vrijgestelde bedrag is 10% van het "drempel-inkomen".

Voor Stichting Deventer-RoemeniŽ betekent het dat:

Wilt u meer informatie? Uw accountant kan u antwoord geven op uw vragen. Ook op de site van de Belastingdienst kunt u veel informatie vinden.

Informatie m.b.t. de ANBI-status van Stichting Deventer-RoemeniŽ:

Het actuele beleidsplan

Sinds 2015 bestaan de activiteiten van SDR vrijwel uitsluitend uit het halfjaarlijks beschikbaar stellen van levensmiddelenpakketten aan zogenaamde contactgezinnen in de stad Sibiu en omliggende dorpen in RoemeniŽ.

De daarvoor benodigde financiŽle middelen worden verstrekt door Nederlandse "contactgezinnen" die halfjaarlijks een bijdrage beschikbaar stellen. Alle middelen die daardoor beschikbaar komen worden volledig besteed coor de aankoop en distributie van de pakketten in RoemeniŽ.

Beloningsbeleid

Stichting Deventer-RoemeniŽ bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning

Het RSIN-nummer: 806094424

Uw schenkingen zijn welkom op bankrekening
NL57RABO0377786578