Correspondentieadres

Stichting Deventer-RoemeniŽ
Reiger 28
8103 AK  RAALTE
Voorzitter J. Oldenburger, Van Zalingenstraat 17, 7416 BT DEVENTER
Tel. 0570-629830. E-mail: joholden@ziggo.nl
Secretaris - penningmeester G.J.M. Hannink, Reiger 28, 8103 AK  RAALTE
Tel. 0572-356978. E-mail: g.hannink@planet.nl
Bankrekening NL57RABO0377786578 Rabobank Deventer
t/n Stichting Deventer-RoemeniŽ, Deventer

Contactgezinnen:

Arend Schiphorst

Grote Markt 12

7711 CZ  NIEUWLEUSEN

Tel. 0529-481976   

Mail: a.l.schiphorst@ziggo.nl

bankrekening: NL56RABO0384525768