Jaarverslag 2018

Stichting Deventer-Roemenië

Algemeen verslag

De belangrijkste activiteit in 2018 was de halfjaarlijkse verstrekking van levensmiddelenpakketten aan inwoners van de stad Sibiu en enkele omliggende dorpen. Nederlandse gezinnen, “contactgezinnen”, dragen elk half jaar € 30,- bij waarvoor in Sibiu de pakketten worden gekocht, ingepakt en gedistribueerd. Een kleine groep vrijwilligers zet zich hier in mei en november voor in. Per keer wordt aan ruim 300 Roemeense gezinnen een pakket uitgereikt.

Daarnaast heeft de stichting éénmalig een grote hoeveelheid meubilair, afkomstig van Advies en Ingenieursbureau Witteveen+Bos in Deventer, naar Roemenië laten transporteren. Vrijwilligers hebben in Deventer gezorgd voor het verwijderen van het meubilair uit de kantoren van Witteveen+Bos waarna het met deel gesponsorde transporten naar Roemenië is vervoerd. De heer Alex Dumbrava heeft in Sibiu zorg gedragen voor distributie naar de verschillende onderwijsinstellingen. Het meubilair is daar een “een tweede leven” begonnen.

Zoals eerder gemeld heeft de stichting reeds in 2015 moeten besluiten het leeuwendeel van de activiteiten te staken. Uitzondering vormt de verstrekking van de levensmiddelenpakketten. Daarnaast vindt er incidenteel een transport van goederen plaats op voorwaarde dat het zonder tussenopslag in Nederland naar Roemenië kan worden gevoerd en het transport geheel of nagenoeg geheel door middel van sponsoring gefinancierd kan worden.

 

Financieel verslag  
   
Inkomsten  Uitgaven
Sponsorbijdragen                                  €  5.300,00 Pakketten contactgezinnen            € 18.665,92
Projectsubsidie                                     €  1.170,00 Transportkosten                             €   5.182,21
Bijdrage nieuwsbrief                            €          5,00 Actiekosten Roemenië                   €      125,00
Bijdrage Contactgezinnen                    € 18.480,00 Administratie, representatie          €      108,56
  Bankkosten                                     €      204,91
   
Totaal                                                    € 24.944,00                                                          € 24.206,60