Jaarverslag 2019

Stichting Deventer-Roemenië

Algemeen verslag

De belangrijkste activiteit in 2019 was wederom de halfjaarlijkse verstrekking van levensmiddelenpakketten aan inwoners van de stad Sibiu en enkele omliggende dorpen. Nederlandse gezinnen, “contactgezinnen”, dragen elk half jaar € 30,- bij waarvoor in Sibiu de pakketten worden gekocht, ingepakt en gedistribueerd. Een kleine groep vrijwilligers zet zich hier in mei en november voor in. Per keer wordt aan ruim 300 Roemeense gezinnen een pakket uitgereikt.

Een andere activiteit vormde het transport van een grote partij kantoormeubilair, afkomstig van Advies en Ingenieursbureau Witteveen+Bos in Deventer naar Roemenië. Vrijwilligers hebben in Deventer gezorgd voor het verzendgereed maken van het meubilair waarna het met deel gesponsorde transporten naar Roemenië is vervoerd. Een subsidie van de gemeente Deventer kon een deel van de transportkosten dekken. De heer Alex Dumbrava heeft in Sibiu zorg gedragen voor distributie naar de verschillende onderwijsinstellingen. Het meubilair is daar een “een tweede leven” begonnen.

Zoals eerder gemeld heeft de stichting reeds in 2015 moeten besluiten het leeuwendeel van de activiteiten te staken. Uitzondering vormt de verstrekking van de levensmiddelenpakketten. Daarnaast vindt er incidenteel een transport van goederen plaats op voorwaarde dat het zonder tussenopslag in Nederland naar Roemenië kan worden gevoerd en het transport geheel of nagenoeg geheel door middel van sponsoring gefinancierd kan worden.

 

Financieel verslag

2019

 

 

Inkomsten 

Uitgaven

 

Pakketten contactgezinnen            € 17.280,90

Projectsubsidie                                     €  1.170,00

Transportkosten                             €   1.638,35

 

Actiekosten Roemenië                   €   1.181,20

Bijdrage Contactgezinnen                    € 16.950,00

Administratie, representatie          €        85,24

 

Bankkosten                                     €      191,40

 

Onderwijsproject                            €      200,00

Totaal                                                    € 18.120,00 

                                                        € 20.577,09