Jaarverslag 2020

Stichting Deventer-Roemenië

Algemeen verslag

De belangrijkste activiteit in 2020 was wederom de halfjaarlijkse verstrekking van levensmiddelenpakketten aan inwoners van de stad Sibiu en enkele omliggende dorpen. Nederlandse gezinnen, “contactgezinnen”, dragen elk half jaar € 30,- bij waarvoor in Sibiu de pakketten worden gekocht, ingepakt en gedistribueerd. Een kleine groep vrijwilligers zet zich hier in mei en november voor in. Per keer wordt aan ruim 300 Roemeense gezinnen een pakket uitgereikt.

Zoals eerder gemeld heeft de stichting reeds in 2015 moeten besluiten het leeuwendeel van de activiteiten te staken. Uitzondering vormt de verstrekking van de levensmiddelenpakketten. Daarnaast vindt er incidenteel een transport van goederen plaats op voorwaarde dat het zonder tussenopslag in Nederland naar Roemenië kan worden gevoerd en het transport geheel of nagenoeg geheel door middel van sponsoring gefinancierd kan worden.

Vanwege de beperkingen door de corona-pandemie was het niet mogelijk een partij kantoormeubilair, beschikbaar gesteld door Witteveen+Bos, in 2020 naar scholen in Roemenië te transporteren. Ter financiering van de transportkosten werden in 2020 reeds subsidie en sponsorgelden beschikbaar gesteld. Het transport vindt in de loop van 2021 plaats.

 

Financieel verslag

2020

 

 

Inkomsten 

Uitgaven

 

Pakketten contactgezinnen            € 16.370,00

Projectsubsidie                                     €  1.170,00

 

Sponsorbijdrage                                    €  1.000,00

Actiekosten Roemenië                   €      123,08

Bijdrage Contactgezinnen                    € 16.800,00

Administratie, representatie          €        85,24

 

Bankkosten                                     €      191,37

 

 

Totaal                                                    € 18.970,00 

                                                        € 16.769,69

   
Balans 31 december 2020
Bank- en spaarrekening                        €  4.750,00 Reservering transportkosten          €   2.170,00
  Algemene reserve                           €   2.580,00
Totaal                                                    €  4.750,00                                                         €   4.750,00