Nieuwsbrief Contactgezinnen

September 2006


Wilt u een digitale versie van deze Nieuwsbrief in PDF-format downloaden, klick dan hier


Van de voorzitter van de Projectgroep 

Beste mensen,

In onze Nieuwsbrief van maart dit jaar kon ik u al melden, dat we rondom onze acties wat zaken veranderd hebben. De boodschappen worden nu centraal ingekocht bij de Univers All organisatie (grote supermarktketen met een vestiging in Sibiu) en daarmee hebben we een aantal kritische aspecten opgelost. We onderhandelen rechtstreeks over de specifieke inhoud van de tassen, en kunnen centraal een interessante korting bedingen, die voor het overgrote deel ten goede komt aan de gezinnen (hogere waarde in pakket).  

Daarnaast kunnen we hierdoor een constante en hoge kwaliteit afspreken, waar dat in het verleden met sommige artikelen nog wel eens mis ging. Ook kunnen we door het formele karakter van onze afspraken (we maken elke keer een echt contract op) bij eventuele problemen ook gemakkelijk reclameren. We hebben ondertussen twee keer op deze manier gewerkt, en het loopt nu langzamerhand gesmeerd. Een ander belangrijk voordeel is, dat Univers All ook voor ons inpakt en het naar onze uitdeel locatie brengt, zodat de belasting voor de lokale groep veel kleiner is. 

Dit brengt mij op de volgende verandering die de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden, en dat is de samenstelling van de ondersteunende vrijwilligers in Sibiu.Tot nu toe is Lia Oproiu ons contact geweest in Sibiu. Zij is al jaren betrokken bij onze werkzaamheden. In haar persoonlijke situatie zijn nogal wat veranderingen ontstaan, o.a. door het feit dat zij sinds kort moeder is. In overleg is afgesproken dat zij terugtreedt als onze contactpersoon. Anca Voinea neemt haar plaats in. Anca is ook een bekend gezicht, want zij is net als Lia ook al heel lang betrokken bij de ondersteunende groep in Sibiu. Als ons steunpunt in Sibiu helpt Anca ons bij het versturen van de uitnodigingen, het achterhalen van verhuisde gezinnen en het administratief afhandelen van de uitdeelactie. 

Tijdens onze laatste uitdeelactie hebben we de tassen, die zijn achtergebleven, op een paar na toch kunnen uitreiken. Verhuizing of het niet hebben ontvangen van de uitnodiging zijn daarbij de belangrijkste redenen voor gezinnen om hun tassen niet op te komen halen, hoewel er natuurlijk altijd speciale gevallen overblijven. U als Nederlands gezin wordt altijd op de hoogte gebracht als er iets bijzonders aan de hand is. Wij onderhandelen nog met Univers All om de mogelijkheid te hebben de overgebleven tassen terug te kunnen geven, zodat het geld ofwel aan u teruggestort kan worden dan wel doorgeschoven naar de volgende actie. 

Nieuwe gezinnen in Roemenië worden op dit moment uitsluitend toegevoegd via Sanda Tatu, een huisarts uit een van de armste wijken in Sibiu, Tigliari. Er is vooral in dat soort wijken nog heel veel achterstand. Toetreding tot de EG, het zijn van culturele hoofdstad van Europa, en het opknappen van het centrum van Sibiu maskeren deze heel reële armoede nog wel eens. Uw steun is dus nog steeds heel hard nodig. 

Er wordt ons ook regelmatig gevraagd of men niet kan doneren zonder een koppeling aan een gezin. Dit kan vanzelfsprekend en het wordt door een aantal van u ook gedaan. Het aantal tassen, dat we per actie uitdelen, is op dit moment stabiel op ongeveer 700, maar we zijn zonder meer in staat om er ongeveer 900 uit te delen. Als u familie of vrienden heeft die iets willen doen zonder een specifieke koppeling aan een gezin is een (aftrekbare) donatie van twee keer 27 euro per jaar heel welkom.Ten slotte zullen we tijdens de komende actie ook voor het eerst de gezinnen in het zigeunerdorp Prislop van een aangepast boodschappenpakket voorzien. Hiervoor kunt u ook altijd een bijdrage leveren. Hierbij geldt juist, dat er geen contact is tussen het Nederlands gezin en het gezin daar.

U merkt, er is volop beweging, en we gaan gewoon door met deze acties. Vanaf deze plaats dank ik u hartelijk voor uw hulp en steun en spreek het vertrouwen uit dat we samen de armsten in Sibiu dit steuntje in de rug kunnen blijven geven. 

Peter Groot
Voorzitter Projectgroep Contactgezinnen


Pakkettenactie november 2006. 

Op zaterdag 25 november 2006 worden er weer boodschappentassen uitgereikt in Sibiu. De kosten van één pakket zijn wederom € 27,- u kunt dit bedrag overmaken op bankrekening nummer 38.45.25.768 ten name van SDR Contactgezinnen in Deventer. Voor meerdere pakketten maakt u vanzelfsprekend een veelvoud van € 27,- over.

Om onze administratie overzichtelijk te houden verzoeken wij u twee dingen: 

1.       Vermeld bij uw overschrijving duidelijk de naam van het gezin en het I.D. nummer.

 2.       Mocht u meer dan één gezin ondersteunen, wilt u dan voor elk gezin apart een overschrijving maken?

Het bedrag dient uiterlijk 14 oktober bij ons binnen te zijn. Mochten wij uw betaling te laat ontvangen dan storten wij het bedrag terug op uw rekening: Uw gezin ontvangt dan geen pakket!


Brieven

 U kunt ook deze keer weer brieven meegeven voor uw Roemeens gezin. We zouden deze graag voor 12 november in ons bezit hebben. U kunt de brieven naar het bekende postbusadres van de projectgroep sturen.

 


Tassenactie mei 2006.

 In mei zijn er totaal 717 pakketen uitgereikt. Hiervan werden er ±20 niet opgehaald. Geprobeerd is deze pakketen ’s middags na de actie op de adressen te bezorgen. Uiteindelijk waren 8 pakketen niet te bezorgen, deze gezinnen waren niet meer te bereiken (het adres was niet te vinden of ze waren verhuisd). Deze tassen hebben we afgeleverd bij het bejaardenhuis.  


Uitgifte van de pakketten: de tassen kunnen in ontvangst worden genomen nadat de uitnodigingsbrief is overhandigd.


En daar gaan de pakketten...

 Het gebeurt de laatste tijd nog al eens dat de mensen door huurachterstand gedwongen worden om andere woonruimte te zoeken.  We kwamen er deze keer ook achter dat de Roemeense gezinnen geen aanspreekpunt hebben waaraan ze wijzigingen kunnen doorgeven. In de volgende Roemeense uitnodiging voor november zullen we hier aandacht aan besteden zodat wijzigingen via een Roemeens adres en daarna per E-mail aan ons doorgegeven kunnen worden.  

Inhoud pakket:

De pakketten die in mei zijn uitgereikt bevatten:
3 kg suiker, 3 kg meel, 2 litr olie, 1 kg rijst, 1 doosje kaas, 500 gr boter, 500 gr koffie, 1 pak pasta, 1 pot tomatenpuree, 1 kg sinaasappels, 1 blikje paté, 1 blikje champignons, 1 pak ananassap, 2 pakjes gedroogde groente, 1 pot chocoladepasta, 1 plak chocolade, 1 stuk zeep, 1 tube tandpasta, 1 flacon afwasmiddel, 1 pakje wasmiddel, 1 salami worst 400 gr, 1 pakje cacao, 1 pak biscuit, 2 pak koekjes, 1 plak chocola, 1 doosje bonbons en 1 liter. melk.

De totale winkelwaarde bij de winkel waar dit samengesteld (Univers-All te Sibiu) is, was € 25,80. Zoals u misschien is opgevallen varieert de waarde van het pakket elke keer. Dit komt omdat tussen het moment van onderhandelen en betalen de wisselkoers wijzigt.


Indrukken over de mei actie van de familie Meeuwsen.

 Bezoek Roemenië in mei 2006

We hebben al ruim tien jaar een goed contact met “ons gezin” in Talmaciu en sinds de communicatie met hen intensiever is geworden, proberen we er ieder jaar een keer naar toe te gaan. Toen we dit jaar hoorden dat de groep Contactgezinnen in mei naar Sibiu zou gaan om o.a. de levensmiddelentassen uit te gaan reiken vonden wij dat een mooie gelegenheid om mee te reizen en deze actie mee te kunnen maken.

Op 10 mei mooi vroeg uit de veren en gepakt en gezakt vanaf Deventer, via Arnhem met de trein naar Düsseldorf en vandaar met Carpatair via Timisoara naar Sibiu. Ons gezelschap bestond uit negen personen: Lenie Wijnands, Ali en Johan van Diepen, Rieki en Arend Schiphorst van de Contactgroep en de familie Reinders en wij als aanvullend gezelschap.

Uiteraard bezochten we de volgende dag “ons gezin” in Talmaciu en ook daar constateerden we, dat de mensen er veel beter voor staan. In ons gezin heeft iedereen nu werk en dat betekent met kinderen die de school verlaten hebben en nu werk kunnen krijgen een mooie verruiming van het gezinsbudget.

Het belangrijkste voor deze mensen is: er is werk en er is dus inkomen. Gelukkig voor hen is het vervullen van de eerste levensbehoefte gemakkelijker geworden en komen ze nu toe aan verbeteringen van hun woning. Ze zijn daar heel trots op dat ze dat nu kunnen doen. Wij zijn vooral blij met ons gezin omdat deze mensen als gezin zo’n fijne band met elkaar hebben en met de mogelijkheden die ze krijgen heel verstandige keuzes maken.

 Actie levensmiddelentassen; de voorbereiding

Op zaterdag 13 mei moest het gaan gebeuren. Wij vonden het best spannend, omdat we gehoord hadden van de grote hoeveelheid tassen die uitgereikt moesten gaan worden. Hoe zou dat gaan en zou het soepel gaan verlopen? Natuurlijk wilden wij de mensen van de Contactgroep er graag bij helpen. Om een idee te geven van de praktische uitvoering:

De levensmiddelen werden door de Contactgroep onder goede condities gekocht bij een plaatselijke leverancier, die de pakketten ook inpakte en afleverde. De mensen van de contactgroep hadden samen met de leverancier geregeld dat de tassen bij de school op vrijdagmiddag werden afgeleverd.  


De tassen met levensmiddelen worden afgeleverd


De administratie bij de uitgifte van de levensmiddelen

Alle gezinnen die een pakket van de Nederlandse gevers zouden ontvangen, hadden van de organisatie in Sibiu informatie ontvangen over het ophalen van de pakketten, waarbij de tijden over de hele zaterdag gespreid waren.

 Uitreiking tassen

Zaterdagmorgen was het zover; natuurlijk stonden er al ruimschoots voor de aangekondigde tijd mensen voor de poort van de school. In de gang werd een indeling gemaakt voor de aanmelding, want mensen moesten natuurlijk hun uitnodiging laten zien en zich ook kunnen legitimeren. Daar waren de vrijwilligers van de Sibiu-organisatie erg druk mee en enkele keren ontstonden er wel heftige discussies als bepaalde zaken niet bleken te kloppen, maar het werd steeds opgelost. Als dit administratieve deel achter de rug was, kon men zich met briefje melden bij de geïmproviseerde uitgiftebalie. Daar bleek iedereen steeds heel erg verbaasd als er bij 1 pakket maar liefst 4 grote gele tassen werden aangereikt. Dat werd nog leuker als mensen die 2 of zelfs 3 pakketten in ontvangst mochten nemen met 8 of zelfs 12 tassen geconfronteerd werden. Het betekende dat we zelfs wel moesten helpen om de spullen goed in de auto of taxi te krijgen. Sommigen gingen met alle tassen ook lopend en blij op weg naar huis.

Het plein voor de school gaf een leuk beeld: mensen die wegwandelden met de opvallende gele tassen.een enkele keer werden de mensen achter de balie spontaan van blijdschap omhelsd om de goede gave.

De uitreiking verliep goed volgens plan en netjes verdeeld over de hele dag, zodat we tegen vier uur konden afsluiten met de constatering dat er een beperkt aantal tassen niet waren opgehaald. Dit kon met foutieve adressen, ziekte, gebrek aan vervoer e.d. te maken hebben.

De mensen van de Contactgroep gingen dus meteen nog aan de slag met de Sibiu-collega’s om acties te bedenken om de betrokkenen te achterhalen. Wanneer dat niet mogelijk bleek werd de volgende dag een alternatieve bestemming voor de tassen gezocht: een tehuis of een verzorgings-instelling.

Na deze reis en nadat we deze tassen-actie hebben kunnen meemaken gingen we opnieuw met een goed gevoel naar huis. 

Willy en Gerard Meeuwsen


Van de penningmeester. 

Op dit moment hebben zich 230 mensen aangemeld voor de automatische incasso, met een totaal van 325 tassen.

Bij de vorige actie in mei 2006 waren er helaas nog weer een aantal mensen die de bijdrage op de normale manier betaalden, terwijl er een machtiging voor automatische incasso was afgegeven. Dit is natuurlijk niet de bedoeling van de automatische incasso.

Mocht u twijfelen of u wel of niet een machtiging hebt afgegeven, bel dan even met A. Schiphorst, telefoon 0529-481976 of informeer per e-mail bij: a.l.schiphorst@wanadoo.nl Het streven is ditmaal om de incasso te laten plaatsvinden in de tweede week van oktober, waarna de afboeking van uw bank- of girorekening ongeveer een week later zal plaatsvinden, zodat degenen die hiervan gebruik maken dit op hun bank- of giro afschrift kunnen zien en niet ook nog eens een gewone overboeking laten verwerken.

Mocht u zich alsnog willen opgeven voor de automatische incasso en geen machtigingskaartje meer in uw bezit hebben dan kunt u kontakt opnemen met Arend Schiphorst, telefoonnummer 0529-481976, of het eerder vermelde e-mail adres.


Busreis.

Geregeld krijgen we nog de vraag of er nog een keer weer een busreis georganiseerd wordt. Dit kan alleen als er voldoende belangstelling is, hiervoor zijn 35 tot 40 personen nodig. Op dit moment is er iemand die er wel voor voelt om met Atlassib of Eurolines de reis te maken, maar die een medereiziger of medereizigers zoekt. Indien u hiervoor voelt geeft u dan even een seintje aan J. van Diepen, 0570-522588 of A. Schiphorst 0529-481976.


Informatie Contactgezinnen:

E-mail adres: contactgezinnen@hotmail.com (verzorgd door Lenie Weinans )

Adres:
Stichting Deventer-Roemenië
T.a.v. Projectgroep Contactgezinnen
Postbus 224
7400 AE  DEVENTER

Telefoonnummers:
Johan van Diepen 0570-522588
Peter Groot          055-5422453
Arend Schiphorst  0529-481976