NIEUWSBRIEF

Contactblad van de 

Stichting Deventer Ė RoemeniŽ

Januari 2006


Inhoud:

1. Voorzitter Janna Stegink vertrekt bij SDR
2. Hans Scholten stopt als adviseur
3. Heel veel onderwijsmateriaal uit Lochem
4. 14 Januari: nieuwjaarsreceptie
5. Nico Beukema nieuwe secretaris SDR
6. Kees Bilkes treedt aan als voorzitter PR & Communicatie
7. Transport "met muziek"
8. Beginnerscursus Roemeense les
9. Roemeense landbouwdelegatie op bezoek
10. Boodschappentassen goed ontvangen
11. Bezoek delegatie wijkaanpak Sibiu
12. Winterstop kleding-inname
13. Deelname SDR aan Midden- en Oosteuropabeurs
14. Begroting-2006 op hoofdlijnen vastgesteld
15. 20 Retourtjes Sibiu: 4 maal de wereld rond
16. SDR op Olster jaarmarkt en Deventer "oogstdag"
17. Jaarlijkse collecte SDR: begin maart 2006
18. Hulp aan RoemeniŽ nog steeds hard nodig
19. Laatste nieuws uit Casolt: toiletten gereed


U kunt deze nieuwsbrief ook als PDF-bestand downloaden. Klik hier als u dat wilt.
Om een PDF-bestand te kunnen lezen, heeft u Adobe Acrobat Reader nodig;
zonodig kunt u Acrobat Reader downloaden door op de afbeelding te klicken


Voorzitter Janna Stegink vertrekt bij SDR

Janna Stegink heeft aangekondigd dat ze Stichting Deventer-RoemeniŽ per 1 januari 2006 gaat verlaten. Ze heeft besloten haar activiteiten voor RoemeniŽ elders voort te zetten.

Mevrouw Stegink is gedurende een periode van drie jaar actief geweest als voorzitter van SDR. Bij haar aantreden, begin 2003, was er nog slechts een beperkt aantal bestuursleden. Momenteel is het bestuur weer nagenoeg geheel op sterkte, mede door het recente aantreden van de heren Nico Beukema en Kees Bilkes.

Het bestuur respecteert het besluit van Janna maar is tegelijkertijd ook teleurgesteld dat een gerespecteerd en kundig voorzitter vertrekt.
Terug


Hans Scholten stopt als adviseur

Na twee jaar vindt hij het welletjes: Hans Scholten heeft besloten per 1 december 2005 te stoppen met zijn functie als adviseur van SDR. Hans heeft in die functie het bestuur terzijde gestaan; zijn rijke ervaring op verschillende terreinen binnen onze Stichting is daarbij van grote waarde geweest.

Hans Scholten is begin 2003 aangetreden als adviseur. Het bestuur telde toen verschillende vacatures en voor de nieuw aangetreden voorzitter Janna Stegink was Hans Scholten een bekwaam leidsman. In de periode ervoor was hij gedurende lange tijd in verschillende functies binnen Stichting Deventer-RoemeniŽ werkzaam. De daarbij opgedane kennis kwam hem als adviseur uitstekend van pas en was voor SDR bijzonder waardevol.

Hans: bedankt voor je inzet!
Terug


Heel veel onderwijsmateriaal uit Lochem

25 Juli was het zover: die dag konden we terecht in een van de gebouwen van het Staring College in Lochem. De school heeft onlangs nieuwbouw gepleegd waardoor twee schoolgebouwen niet meer nodig zijn. In het nieuwe gebouw is voor het overgrote deel nieuw meubilair geplaatst waardoor een groot deel van de inventaris in de oude gebouwen overbodig is geworden. De directie van het College heeft daarvoor een goede bestemming gezocht. Contacten met de Stichting Borculo Helpt RoemeniŽ (BOHERO) en SDR hebben ertoe geleid dat elk van beide stichtingen een gebouw kreeg toegewezen waaruit het overtollige materiaal mocht worden afgevoerd voor bestemmingen in RoemeniŽ.

Het overleg met de directie van het Staring College is al eind 2004 opgestart. In de gesprekken is overeen gekomen dat de school een substantiŽle bijdrage zou verstrekken voor het dekken van de kosten die verbonden zijn aan het vervoer van een grote hoeveelheid schoolmateriaal naar Sibiu.

Daarop volgde binnen SDR uitvoerig overleg binnen de projectgroep Onderwijs en samen met de werkgroep Logistiek. Het was van meet af aan duidelijk dat het een immense klus zou worden om het materiaal uit de school te verwijderen en vervolgens naar RoemeniŽ te transporteren.Al snel bleek dat het het beste zou zijn zoveel mogelijk materialen direct naar RoemeniŽ te vervoeren. Daarmee werd voorkomen dat het tweemaal getransporteerd zou moeten worden: eerst naar Deventer en later nog eens naar RoemeniŽ. Bovendien was er onvoldoende ruimte om alles tijdelijk op te slaan.

Roy (links) en Alwin voor hun vertrek vanaf de St. Olafstraat

 Vervoer uitsluitend met de eigen bus zou betekenen dat er minimaal tien ritten zouden moeten worden gemaakt wat betekent dat het wel drie jaar zou duren voordat alles vervoerd zou kunnen worden. In die periode zouden nauwelijks andere materialen voor de groep Onderwijs kunnen worden vervoerd. Daarnaast speelt het kostenaspect een belangrijke rol. Al met al reden uit te zien naar andere vormen van transport.

Aangepast transport

Dat heeft erin geresulteerd dat er twee combinatietransporten zijn uitgevoerd. Daarbij werd onze bus de eerste keer vergezeld door een Roemeense vrachtwagen die een retourlading vervoerde en de tweede keer door een truck met oplegger van de firma Postma in IJhorst. De chauffeurs, Roy Korenromp en Alwin Damman, klaarden de klus als vrijwilligers.

Op de terugweg werd een retourlading naar Nederland meegenomen, zodat SDR alleen de brandstofkosten op de heenweg hoefde te betalen.

Hoeveel materiaal we van het Staring College gekregen hebben, blijkt wel uit het feit dat er momenteel nog een grote hoeveelheid in de loods wacht op transport. Hoe dat in 2006 te vervoeren, wordt momenteel onderzocht.

Terug


14 januari: Nieuwjaarsreceptie
Voor alle vrijwilligers van Stichting Deventer-RoemeniŽ is er een gezellige nieuwjaarsreceptie in zalencentrum "De Horst"
aan de Kerkstraat in Deventer. Aanvang: 13.30 uur.
U komt toch ook?

Terug

Nico Beukema nieuwe secretaris SDR

In de bestuursvergadering van 28 november is de heer Nico Beukema benoemd tot secretaris van de Stichting Deventer-RoemeniŽ. Nico is 36 jaar, woont sinds enkele jaren in Deventer, werkzaam bij de Provincie Overijssel.

Wij zijn erg blij dat de vacature is opgevuld. De afgelopen maanden fungeerde Hans Scholten als secretaris ad-interim. Hans, die zijn adviseurstaak per 1 december 2005 beŽindigd heeft, zal de overdracht van het secretariaat aan Nico nog voor zijn rekening nemen.
Terug


Kees Bilkes treedt aan als voorzitter PR

Tijdens dezelfde vergadering van 28 november werd de heer Kees Bilkes uit Bathmen benoemd tot bestuurslid van SDR en werd hij belast met het voorzitterschap van de werkgroep PR & Communicatie. Daarnaast is Kees benoemd tot 2e secretaris van de Stichting. Dat maakt het mogelijk dat bij afwezigheid van de secretaris, bijvoorbeeld vanwege vakantie, de secretariaatswerkzaamheden voortgang kunnen vinden. Kees is geruime tijd werkzaam geweest als P&O functionaris bij de gemeente Deventer.
Terug


Transport "met muziek"

Zo kun je het laatste transport van 2005 typeren. Vanwaar die muzikale titel, zult u denken. Wel, met dit transport dat op 5 december vanuit Deventer is vertrokken, werd als onderdeel van de lading een grote kist met daarin 50 violen vervoerd.

De muziekinstrumenten zijn afkomstig van de Deventer Muziekschool waar ze overbodig geworden waren. Aangezien de muziekschool goede contacten onderhoudt met de muziekschool in Sibiu kon voor de violen een goede bestemming worden gevonden. Tijdens het werkbezoek in maart heeft het bestuur van SDR daarover al overleg gevoerd met de directie van de school in Sibiu.

De afgelopen maanden hebben medewerkers van de Deventer Muziekschool de violen grondig nagezien en waar nodig gerepareerd: ze verkeren in perfecte conditie.

Goed verpakt in een grote kist zijn de violen eind november bij de opslagloods van SDR afgeleverd. De vreugde bij de aflevering in Sibiu was groot. Van de school ontvingen we een officiŽle dankbetuiging

Daarnaast werden voor de Deventer Athenaeum Bibliotheek dertig gebruikte personal computers vervoerd, bestemd voor de Astra bibliotheek. Dit is overigens al de tweede zending computers van de bibliotheek: in oktober werd ook al een gelijk aantal PCís vervoerd.
Terug


Roemeense les.

Dinsdag 17 januari begint er weer een beginnerscursus Roemeens. De cursus bestaat uit 12 lessen en wordt gegeven door Larissa Polesciuc uit MoldaviŽ. In haar huiskamer is niet zoveel plaats, maar er kunnen nog enkele liefhebbers meedoen. Opgave en inlichtingen bij Cor Hanekamp, projectgroep Onderwijs, tel 0570-621659.

De kosten zijn 84 Euro
Terug


Roemeense landbouwdelegatie op bezoek

Op initiatief van de landbouwuniversiteit van Sibiu heeft een delegatie van tien personen in augustus een bezoek gebracht aan Deventer en omgeving. Onze projectgroep Bedrijfsleven trad op als gastheer.

1 Augustus werd het gezelschap verwelkomd in het stadhuis van Deventer. Daarbij was ook de burgemeester, de heer Van Lidth de Jeude aanwezig. De ochtend werd verder besteed om de Roemeense gasten vertrouwd te maken met het Nederlandse agrarisch bestel.

De rest van de week bezocht het gezelschap een groot aantal agrarische bedrijven en projecten in Deventer en omgeving. Hier kon men in de praktijk agrarisch Nederland anno 2005 ervaren.

De groep, hiernaast op het bordes van het Deventer Stadhuis, bestond naast hoogleraren en medewerkers van de universiteit uit vijf agrariŽrs uit het dorp Apoldo de Jos, dicht bij Sibiu.


Terug

Boodschappentassen goed ontvangen

Zaterdag 26 november werd een groot aantal gezinnen in Sibiu en omgeving weer verblijd met een flink pakket levensmiddelen. Totaal werden maar liefst 725 tassen uitgereikt. Johan van Diepen en Arend Schiphorst waren een week in Sibiu om samen met vrijwilligers van de Fundatia Sibiu-Deventer de halfjaarlijkse actie tot een succes te maken.

De actie begint met het overboeken door de Nederlandse contactgezinnen van een bijdrage naar de rekening van SDR. Anders dan in het verleden is de inkoop van de levensmiddelen in RoemeniŽ directer vanuit Nederland verlopen. Er is een Roemeense groothandel ingeschakeld die ook in Sibiu een vestiging heeft. Het bedrijf bleek bereid een korting van 5% te verlenen, waardoor de inhoud van de pakketten nog groter kon worden. Het inpakken van de boodschappentassen gebeurde door het bedrijf en op 25 november kon de gehele partij worden afgeleverd.

De inhoud van elk pakket bestond ondermeer uit suiker, meel, olie, rijst, kaas, boter, koffie, pasta, mandarijnen, champignons, patť, maar ook tandpasta, was- en afwasmiddel, chocolade, snoepjes en biscuits ontbraken niet. Het lijstje omvat 26 verschillende artikelen, een breed assortiment, voornamelijk eerste levensbehoeften.

Door de efficiŽnte werkwijze, het inschakelen van een groothandel en de bedongen korting, boden de samengestelde pakketten veel "value for money".

Nadat alles was afgeleverd volgde zaterdag 26 november de uitreiking aan de gezinnen in Sibiu en omgeving. De meeste mensen kwamen zelf naar het afhaalpunt. In een aantal gevallen werden de pakketten door vrijwilligers van FSD bezorgd bij mensen die niet in staat waren de voor hun bestemde boodschappentas af te halen.

De projectgroep Contactgezinnen kijkt met tevredenheid terug op de tassenactie die weer een beetje levensvreugde heeft gebracht bij die mensen in Sibiu die hulp het hardst nodig hebben.
Terug


Bezoek delegatie wijkaanpak Sibiu

Een uit dertig personen bestaande delegatie wijkaanpak uit partnerstad Sibiu heeft van 30 oktober tot 6 november een bezoek aan Deventer gebracht. De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van bewonersgroepen, maatschappelijke organisaties en lokale overheden zowel uit dorpen als uit de stad Sibiu.

De delegatie heeft kennis genomen van de Deventer wijkaanpak zowel wat de werkwijze als de uitgevoerde projecten betreft. Ook werd de toekomstige samenwerking rondom wijkaanpak en burgerparticipatie verder vorm gegeven.

Ontmoetingen

Er werden werkbezoeken gebracht aan verschillende wijken van Deventer, zowel in de stad als in het buitengebied. Ook vonden er diverse workshops en een seminar plaats rond het onderwerp ĎWijkaanpak als onderdeel van internationale samenwerkingí.

Stedenbanden-Programma

Het bezoek vond plaats als vervolg op het programma burgerparticipatie - wijkaanpak dat in het kader van het GST (Gemeentelijke Samenwerking Toetredingslanden)-programma van de Vereniging Nederlandse Gemeenten de laatste drie jaar is uitgevoerd. De delegatie is uitgenodigd door de gemeente Deventer (Deventer Wijkaanpak en de sector Welzijn, Cultuur en Onderwijs), Raster Welzijnsgroep, de Stichting Deventer-RoemeniŽ, de Stichting Overbetuwe Helpt Marginimea Sibiului en het Kernteam Interregionale Samenwerking Nederland-Sibiu. Het bezoek werd mede mogelijk gemaakt door het Stedenbanden-Programma van de Europese Unie.

Tot de delegatie behoorden ook onze contactpersoon in Roemenie, Cristina Popa, de voorzitter van de projectgroep Onderwijs van de FSD, Maria Angela Ossevoort-Maries alsmede Sanda Tatu. Zij is als arts werkzaam in een Dispenzar in de arme wijk Tiglari in Sibiu. Om de situatie in de wijk te verbeteren is zij bezig een projectgroep op te starten om de armoedebestrijding op een structurele manier aan te pakken, samen met een bij ons nog op te starten projectgroep Tiglari.

Janna Stegink en Hans Scholten hebben de hele week deelgenomen aan het programma. Tussen de bedrijven door is diverse malen overleg gevoerd met Sanda Tatu, Maria Angela Ossevoort en Cristina Popa. Daarbij waren leden van het DB en enkele projectgroepen betrokken. In die gesprekken heeft men elkaar beter leren kennen en begrijpen; dit komt de samenwerking zeker ten goede.
Terug


Winterstop kleding-inname

Zoals elk jaar kent de projectgroep Kleding een winterstop. Dat betekent dat er geen kleding kan worden aangeleverd bij de opslagloods aan de St. Olafstraat. Vanaf 1 maart zijn de dames op dinsdag en donderdag weer paraat!
Terug


Deelname SDR aan de M&O Europabeurs

Zaterdag 4 februari vindt in de Deventer St. LebuÔnuskerk weer de tweejaarlijkse Midden- en Oost Europa beurs plaats. Hier presenteren zich niet alleen organisaties en bedrijven uit landen in Midden en Oost Europa, ook veel Nederlandse organisaties die daar actief zijn met hulpverlening en ontwikkeling behoren tot de standhouders.

Ook SDR zal weer acte de prťsence geven. De werkgroep PR & Communicatie zorgt ervoor dat onze Stichting en haar activiteiten zoveel mogelijk onder de aandacht wordt gebracht bij de bezoekers.

Heeft u interesse? Kom een kijkje nemen!
Terug


Begroting 2006 op hoofdlijnen vastgesteld

Het bestuur van SDR heeft in de vergadering van 28 november de uitgangspunten en de hoofdlijnen van de begroting-2006 vastgesteld. Ook in 2006 zal de balans tussen inkomsten en uitgaven negatief uitslaan. Er zijn echter duidelijke grenzen gesteld aan het bedrag dat ten laste van de bestaande reserves zal mogen komen.
Het voltallige bestuur heeft zich uitgesproken uit te zien naar nieuwe bronnen van inkomsten en daarnaast op een efficiŽnte manier om te gaan met de beperkte geldmiddelen van de Stichting.

Terug


 

20 Retourtjes Sibiu: 4 maal de wereld rond

 

Dat is globaal de afstand die Tijmen Jansen en Gerard Pohlmann de afgelopen jaren met de transportbus van SDR hebben afgelegd. In oktober 2005 gingen ze als chauffeurs gezamenlijk op pad, elk voor de 20e keer "retour Sibiu" om in bustermen te blijven.

Bij terugkeer stonden familieleden en andere belangstellenden beiden op te wachten voor een kleine huldiging. Voor Tijmen had zijn familie een leuk souvenir laten maken, wat hem zichtbaar ontroerde. Namens het bestuur van SDR werd beide enthousiaste vrijwilligers een toepasselijk opgemaakte taart aangeboden.

 

Gerard Pohlmann (links) en Tijmen Jansen:
terug van hun 20e retour Sibiu


Terug

SDR op Olster jaarmarkt en Deventer "oogstdag"

De werkgroep PR & Communicatie zorgde in september voor een presentatie van de Stichting op de Olster jaarmarkt en de "Oogstdag" in Deventer. De jaarmarkt wordt elk jaar georganiseerd in Olst en mag zich verheugen in een grote belangstelling. De kraam en de daarnaast opgestelde informatiepanelen van SDR trokken 17 september dan ook veel belangstelling.

Niet veel anders was het de volgende dag bij de door de Deventer Milieudienst georganiseerde "Oogstdag". Het thema van het evenement draaide om de vraag wat te doen met afval. Onze stand sloot daar goed bij aan: wat wij soms als afval afdanken, is vaak nog zeer goed bruikbaar. Ook hier veel belangstelling voor SDR. Opvallend was dat veel bezoekers spontaan aangaven dat men banden heeft met SDR en dat men deelneemt aan onze activiteiten, onder meer als contactgezin.

Een week later stond de SDR transportbus in Twello ter gelegenheid van het jaarlijkse Klompenfeest. De locatie naast de woning van de heer en mevrouw Brinkman die elk jaar pompoenen verkopen waarvan de opbrengst is bestemd voor RoemeniŽ, was een prima stek.
Terug


Jaarlijkse collecte SDR: begin maart 2006

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de jaarlijkse collecte. De gemeenten Deventer en Olst-Wijhe hebben inmiddels vergunning verleend voor de periode 27 februari t/m 4 maart.

"Ik verwacht weer een goede opbrengst, zeker als er nog een paar collectanten bijkomen", aldus penningmeester Rieks Kral, hoofd-verantwoordelijke voor de collecte.

De opbrengst van de jaarlijkse collecte vormt nog steeds het leeuwendeel van de geldmiddelen waarop SDR kan draaien.

Bent u bereid op stap te gaan met de collectebus?

Meldt u dan aan bij de heer Kral: 0570-650277


Terug

Hulp aan RoemeniŽ nog steeds hard nodig

Elders in deze Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat eind november weer de bekende boodschappentassen gevuld met levensmiddelen zijn verstrekt aan Roemeense gezinnen die onze hulp het meest nodig hebben. Onze hulp aan RoemeniŽ is nog steeds dringend gewenst.

Dat blijkt ook nog eens uit een brief van Henri Ossevoort die al enkele jaren woonachtig is in de omgeving van Sibiu. Hij schildert de situatie waarin met name de arme Roemenen elke dag moeten leven. Vooral in de koude winterperiode is dat extra zwaar.

Een groot deel van de Roemeense bevolking leeft nog steeds beneden de armoedegrens. En daarmee bedoelen we niet de grens die we in ons land daarvoor hanteren: in RoemeniŽ ligt de lat nog een flink stuk lager. In deze categorie moet een gemiddeld gezin met twee kinderen zien rond te komen van omgerekend 150 euro per maand. Zeker in de winterperiode een onmogelijke opgave omdat de voortdurend stijgende energiekosten een flinke hap uit het budget halen. Niet of slecht geÔsoleerde hoogbouw-woningen en verwarmingsinstallaties met een erg laag rendement zijn daarvan de belangrijkste oorzaken. Zowel in nationaal als internationaal verband bestaat veel aandacht voor deze problematiek. Via organisaties als Habitat wordt gezocht naar oplossingen.

Ook op het platteland is de situatie in veel gevallen schrijnend. De onderkomens verdienen in veel gevallen nauwelijks de benaming woning of huis: vaak zijn het hutjes. Niet geÔsoleerd, met slechte daken waardoor weer en (koude) wind vaak vrij spel hebben. Ook hier kan heel veel verbeterd worden, met zelfwerkzaamheid door de bevolking.

Ook op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg ontbreekt het nog aan heel veel. De Roemeense overheid heeft weliswaar aandacht voor de problematiek maar de financiŽle middelen ontbreken simpelweg. Hulp vanuit het Westen, ook uit Deventer en omgeving, -uw hulp via SDR- blijft daarom hard nodig. Dat kan in de vorm van directe ondersteuning maar ook door overdracht van kennis aan de Roemeense bevolking. SDR zal de komende tijd waar mogelijk steentjes bijdragen.
Terug


Laatste nieuws uit Casolt: Toiletten gereed!

Een verheugde Alex Dumbrava, inmiddels benoemd tot hoofd van de school in Casolt, een dorpje bij Sibiu, meldde in december aan onze projectgroep Onderwijs dat de aanleg van toiletten in "zijn" school inmiddels voltooid is. Het project, waaraan onze groepen Onderwijs en Logistiek een bijdrage hebben geleverd, heeft wel wat langer geduurd dan gepland, maar nu is het dan toch voor elkaar.

Alex heeft nog veel meer reden om blij te zijn: Het is hem gelukt van de regering goedkeuring te krijgen de school een grondige opknapbeurt te geven. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt.

Hij schrijft ondermeer: "Thank you so much for your help; it gives me the power to continue, knowing that I have friends who help me and are not leaving me alone with all the problems"
Terug


 

Het bestuur

van Stichting Deventer-RoemeniŽ

wenst iedereen

VOORSPOEDIG NIEUWJAARTerug