NIEUWSBRIEF

Contactblad van de 

Stichting Deventer Ė RoemeniŽ

Juli 2006


Inhoud:

1. Van de bestuurstafel
2. Goede opbrengst jaarlijkse collecte
3. Leuke reacties Midden- en Oosteuropabeurs
4. Koninklijke onderscheiding voor Cor Hanekamp
5. Werkbezoek bestuursdelegatie aan Sibiu
6. Contactgezinnen distribueerde in mei weer levensmiddelenpakketten
7. Interview met Johan van Diepen, vrijwilliger van "Contactgezinnen"
8. Folkloredansgroep Cindrelul - Junii Sibiului op Salland Festival
9. Zomerstop kleding inname
10. Gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement vastgesteld
11. Siblux-2007: Sibiu culturele hoofdstad van Europa
12. Toekomstdiscussie SDR in voorbereiding
13. Gebruikte computers zijn welkom bij Roemeense scholen
14. Prislop: tijd voor actie
15. Donateurs gezocht


U kunt deze nieuwsbrief ook als PDF-bestand downloaden. Klik hier als u dat wilt.
Om een PDF-bestand te kunnen lezen, heeft u Adobe Acrobat Reader nodig;
zonodig kunt u Acrobat Reader downloaden door op de afbeelding te klicken


Van de bestuurstafel

 Sinds het verschijnen van de laatste  nieuwsbrief is er weer een half jaar verstreken. Een periode die bestuurlijk gezien behoorlijk intensief is geweest. Het plotselinge vertrek van Janna Stegink als voorzitter reduceerde het dagelijks bestuur met vijfentwintig procent, van vier naar drie. Er is inmiddels een zoektocht gaande om een opvolger voor mevrouw Stegink te vinden.

Begin van het jaar werd de laatste hand gelegd aan de begroting voor het boekjaar 2006.  De jaarlijkse collecte vond in februari plaats: met een prima resultaat, zoals u hiernaast kunt lezen. Een groot compliment aan alle vrijwilligers die dat hebben bereikt.
Het aangepaste huishoudelijk reglement werd, na uitvoerige bespreking -zowel binnen het bestuur als met verschillende projectgroepen- onlangs vastgesteld. 

Penningmeester Rieks Kral en plaatsvervangend voorzitter Geert Hannink brachten in mei een werkbezoek aan Sibiu waarbij intensief met onze Roemeense partners overleg werd gepleegd. 

In februari is een inventarisatie gemaakt van de hoeveelheid goederen die we dit jaar naar RoemeniŽ willen vervoeren. De doelstelling daarbij is dat de opslagloods tegen het einde van het jaar zoveel mogelijk leeg moet zijn waardoor meer ruimte ontstaat voor spullen die van alle kanten worden aangeboden. 
Er is lang en uitgebreid gediscussieerd over de wijze waarop de geschatte 450 kubieke meter goederen kan worden vervoerd. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een vervoersplan met vijf transporten waarvan twee combinatie transporten. 

Daarnaast wordt er ook nog gewerkt aan het jaarverslag over 2005 en wordt een discussie over de richting en de toekomst van onze stichting voorbereid. 

Kortom: genoeg werk aan de winkel in het voorbije halfjaar.

Terug


Goede opbrengst jaarlijkse collecte

In februari werd de jaarlijkse collecte voor onze stichting gehouden. Ruim 150 vrijwilligers gingen in de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe de straat op en bereikten met hun inspanningen een prachtig resultaat.

De opbrengst was nagenoeg gelijk aan die van 2005. Dat was zowel in Olst-Wijhe als in Deventer het geval. Dankzij dit prachtige resultaat is onze stichting ook dit jaar weer haar activiteiten te kunnen uitvoeren ten behoeve van de mensen in RoemeniŽ die onze hulp nog steeds goed kunnen gebruiken. 

Nogmaals: een woord van dank aan alle vrijwilligers die dit prachtige resultaat hebben gerealiseerd.

Terug


Leuke reacties Midden- en Oosteuropabeurs

4 Februari werd in de Deventer LebuÔnuskerk de tweejaarlijkse Midden- en Oosteuropabeurs georganiseerd. Hier manifesteren zich vele organisaties die betrekkingen onderhouden met Midden en Oost Europa. Daarnaast geven instellingen uit de betrokken landen acte de prťsence. De beurs is een ďmustĒ voor iedereen die belangstelling heeft voor onze oosterburen.

Stichting Deventer-RoemeniŽ was ook met een stand vertegenwoordigd op de beurs. De werkgroep PR & Communicatie tekende voor de organisatie van de SDR presentatie.

De bezoekers konden op verschillende manieren kennis maken met SDR en haar activiteiten. Met name de projectgroep Contactgezinnen was nadrukkelijk aanwezig om nieuwe contactgezinnen voor SDR te werven. 

Daarnaast werd algemene informatie over SDR en de situatie in RoemeniŽ geboden. In de stand waren Roemeense souveniertjes verkrijgbaar en er werd een glaasje Roemeense wijn geschonken die erg goed smaakte. 

De reacties van de bezoekers waren enthousiast. Er zijn veel nieuwe contacten gelegd. Dat gold voor een aanbieding van gebruikte landbouwmachines tot een vrijwilliger als chauffeur voor onze bus.

Terug


Koninklijke onderscheiding Cor Hanekamp

ďDaarom heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagt de heer Cor Hanekamp te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.Ē   Die woorden sprak burgemeester Van Lidth de Jeude vrijdag 28 april waarna hij Hanekamp de bij de orde behorende versierselen opspelde.

Cor Hanekamp was die ochtend met een smoes naar het Deventer Stadhuis ďgeloktĒ: Er moest zogenaamd een concept voor een folder beoordeeld worden. Bij binnenkomst werd duidelijk dat van dat laatste geen sprake was maar dat hem een heel bijzondere verrassing te wachten stond.

Voordat de burgemeester de onderscheiding uitreikte gaf hij een overzicht van de vrijwilligerstaken waarvan Cor Hanekamp zich de afgelopen decennia heeft gekweten, waaronder voor de Stichting Deventer-RoemeniŽ.

Cor: nogmaals van harte geluk gewenst met deze welverdiende hoge onderscheiding!

Terug


Werkbezoek aan RoemeniŽ

Gedurende de eerste week van mei zijn penningmeester Rieks Kral en plaatsvervangend voorzitter Geert Hannink voor een werkbezoek naar RoemeniŽ geweest. De reis werd gemaakt met een vliegtuig van Carpatair vanaf DŁsseldorf. Via een tussenstop en Timisoara ging de reis direct naar het vliegveld van Sibiu.

Tijdens het vier dagen durende verblijf in Sibiu werd een groot aantal gesprekken gevoerd met onze Roemeense contactpersonen. Daaronder -uiteraard- met de heer Viorel Bujac, de interim voorzitter van de Fundatia Sibiu Deventer. Met hem is  de stand van zaken van de samenwerking tussen SDR en FSD besproken. Een van de conclusies van het overleg is dat de FSD op zoek gaat naar versterking en zo mogelijk verbreding van de organisatie.

Daarnaast is er gesproken met vertegenwoordigers van projectgroepen als onderwijs en contactgezinnen. Bij een groot deel van de gesprekken was Cristina Popa aanwezig. Zij had in Sibiu het werkbezoek voorbereid en fungeerde waar nodig als tolk. Met haar hebben we geŽvalueerd hoe haar werkzaamheden voor FSD en voor ons het afgelopen jaar zijn verlopen.

In vrijwel alle gesprekken die gevoerd zijn,  kwam de vraag aan de orde hoe de situatie na 1 januari 2007 zal zijn, ervan uitgaande dat RoemeniŽ op die datum zal toetreden tot de Europese Unie.  Alle gesprekspartners  bevestigden dat hulp de komende jaren zeker nog nodig zal blijven. Men omschreef het kernachtig: Na 1 januari 2007 zijn de arme mensen nog even arm en hebben nog steeds hulp nodig.

Terug


VAN CONTACTGEZINNEN

De projectgroep Contactgezinnen heeft nog steeds als belangrijkste activiteit "het helpen van de armsten in Sibiu en omgeving door het twee keer per jaar verstrekken van een hoeveelheid boodschappen ter waarde van 25 euro". Deze 25 euro (exclusief 2 euro kosten) wordt gedoneerd door Nederlandse gezinnen, die hierdoor ook een contact kunnen opbouwen met een Roemeens gezin. Dit is echter geen verplichting. U kunt ook meedoen zonder contact te hebben met een Roemeens gezin. Dan kiest de projectgroep zelf een gezin samen met onze Roemeense hulpgroep.

Bijna alle nieuwe Roemeense gezinnen komen nu uit Tigliari, de armste wijk van Sibiu. De gezinnen worden daar geselecteerd door de huisarts die daar werkt, Sanda Tatu. Zo weten we zeker dat onze hulp maximaal goed terecht komt.

Door het systeem van ondersteuning, nl. de boodschappen kopen in Sibiu, is het ook niet meer noodzakelijk dat het Nederlandse gezin in of rond Deventer moet wonen. Ook mensen die verder weg wonen, kunnen prima mee doen. Naast de contactgezinnen in Sibiu gaan we ook proberen een dergelijke aktie voor Prislop op te zetten. U heeft vast in andere nieuwsbrieven al het een en ander gelezen over dit zigeunerdorp. Voor Prislop echter willen we in eerste instantie geen direct contact tussen gezinnen tot stand brengen, maar op basis van de inkomsten die binnen komen er voor zorgen dat elk gezin in Prislop iets krijgt, ook al heeft dat maar een waarde van 10 of 15 euro.

U begrijpt het ondertussen wel, dit is een oproep. Een oproep voor Prislop en een oproep om eens na te denken of u geen Roemeens gezin wilt ondersteunen, actief of anoniem.

En als u al meedoet en velen van de lezers doen dat, probeer eens in uw omgeving mensen enthousiast te maken. De hulp is echt, er blijft niets aan de strijkstok hangen, u weet van te voren waar u aan toe bent, en de mensen in Sibiu en omgeving zijn u er dankbaar voor.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester Arend Schiphorst, telefoon 0529-481976 of per mail aan a.l.schiphorst@wanadoo.nl

Medio mei was Contactgezinnen overigens opnieuw in Sibiu om weer de bekende hulp in de vorm van levensmiddelenpakketten uit te reiken. Zoals gebruikelijk leverde dat weer heel veel dankbare reacties op.

Terug


Johan van Diepen,
bevlogen medewerker van het eerste uur:
ĎHOE JE MET ZO WEINIG MOGELIJK MIDDELEN, ZOVEEL MOGELIJK SPULLEN KRIJGTí

 Interview: Evert Bosman 

ĎSinds 1992 ben ik betrokken bij de Hulpverlening aan RoemeniŽ. Dat ging toen op de traditionele manier. We hadden allemaal onze gastgezinnen en we stuurden ťťn of twee keer per jaar een pakket met allerlei nuttige zaken, vooral voedsel en kleding. Onderin de doos gingen de levensmiddelen en de kleren er bovenop. In 1994 ben ik voor de eerste keer naar RoemeniŽ geweest, heb onze gastgezinnen bezocht, dat was een geweldige ervaring. Maar ook een cultuurschok. Alleen de taal al, we communiceerden met handen en voeten.í 

Johan van Diepen uit Wijhe is ťťn van de vrijwilligers van het eerste uur van de Stichting Deventer-RoemeniŽ. ĎIk liep in RoemeniŽ rond alsof ik in mijn eigen jeugd verzeild was geraaktí, vertelt hij. ĎToen ik geboren werd, was er ook niets, als je het met deze tijd vergelijkt waren de mensen ook arm al heb ik dat als kind nooit zo ervaren. Nu zie je de verschillen zo duidelijk, wij hebben het goed, zij staan nog maar aan het begin. Roemenen zijn vreselijk aardige en gastvrije mensen, ik heb van onze reizen, we gaan toch elk jaar een keer, veel goede vrienden overgehouden. Nadat de vorige groep contactgezinnen er mee gestopt was hebben we met  vier vrijwilligers ďcontactgezinnenĒ weer op onze manier opgestart, Peter Groot en ik zijn nog de enigen van die groep. We hebben veel tijd gestoken in de organisatie: hoe krijg je met zo weinig mogelijk middelen, zoveel mogelijk spullen. Noodzakelijke spullen.í

ĎGeef liever geldí 

ĎEr is natuurlijk veel veranderdí, zegt Van Diepen, het idee van de Ďdození verdween naar de achtergrond, hoewel nog sommige mensen jaarlijks Ďhuní pakket voor hun gastgezin samenstellen en via Atlassib naar Sibiu sturen. En dat blijft een goede zaak. Maar je kunt op dit ogenblik in RoemeniŽ alles kopen. Bovendien is het daar goedkoper, vandaar dat we nu zeggen: ĎGeef liever geldí, daar kunnen we meer mee doen. Toen we gestart zijn hebben we ons afgevraagd: kan het op een andere manier, laten we gaan kijken of we in RoemeniŽ kunnen inkopen. Dit heeft als extra voordeel dat we daar de economie ondersteunen. We werken nu met een commerciŽle organisatie, Univers-All, vergelijkbaar met een Nederlandse supermarkt keten. Zij regelen alles en kunnen vrijwel al onze wensen vervullen. Voor elke actie wordt over de prijs onderhandeld, de korting die hieruit komt gaat weer als extra producten in de pakketten. Van onze partnerorganisatie in Sibiu krijgen we ondersteuning in RoemeniŽ bij de uitgave van de pakketten.

Hart verpand

Johan van Diepen heeft zijn hart aan RoemeniŽ verpand. Elke keer na een reis is hij weer onder de indruk van het land, van de mensen en ziet naast de onvoorstelbare armoede die nog op veel plaatsen heerst, zeker in de omgeving van Sibiu, toch de vooruitgang. Dat je daar op je eigen manier aan kunt bijdragen. Dat is een goede zaak.í 

Terug


Cindrelul - Junii Sibiului op Salland Festival

De folklore dansgroep Cindrelul - Junii Sibiului uit Sibiu heeft eind juni deelgenomen aan het Salland Festival in Raalte. De groep geniet een grote bekendheid in en buiten RoemeniŽ en de organisatie van het Raalter festival was dan ook erg verheugd dat het na twee jaar voorbereiding gelukt is de groep naar Nederland te krijgen. 

Stichting Deventer-RoemeniŽ is zijdelings betrokken geweest bij de deelname van de Junii Sibiului aan het Salland Festival. Allereerst bij het tot stand brengen van het contact tussen de groep en de organisatie van het festival. De groep heeft ruim twee jaar geleden te kennen gegeven dat men graag in Nederland zou willen optreden. Wij hebben toen contact opgenomen met het Salland Festival waar men enthousiast reageerde: men kende de kwaliteiten van de groep en had de groep al enige tijd op een ďverlanglijstjeĒ.

Daarnaast zijn enkele leden van de groep tijdens hun verblijf in Nederland gehuisvest bij contactgezinnen in Deventer en omgeving.

Terug


Zomerstop kleding inname

Zoals elk jaar kent de projectgroep Kleding een zomerstop. Dat betekent dat er in de maanden juli en augustus geen kleding kan worden aangeleverd bij de opslagloods aan de St. Olafstraat. Vanaf 5 september zijn de dames op dinsdag en donderdag weer paraat!

Terug


Gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement 

Het bestuur van SDR heeft onlangs een gewijzigd huishoudelijk reglement vastgesteld. Dat gebeurde nadat eind 2005 aangepaste statuten waren vastgesteld en voor de notaris waren verleden.   

In de loop van 2004 werd in het bestuur een meerjarenplanning voor de periode 2005 - 2007 vastgesteld. Daarbij werd vastgesteld dat het wenselijk is de nog uit de beginperiode van SDR stammende statuten aan te passen aan het plan van activiteiten en aan de thans geldende wettelijke voorschriften.

Ook het huishoudelijk reglement was daarmee aan herziening toe. Basis vormde het bestaande reglement. Dat werd aangepast aan de gewijzigde statuten. Hierop volgde een uitgebreide discussie, zowel met projectgroepen als binnen het bestuur.

Terug


SIBLUX-2007:
Sibiu culturele hoofdstad van Europa

In 2007 zal de stad Sibiu samen met Luxemburg culturele hoofdstad van Europa zijn. Dat betekent grote internationale belangstelling voor onze partnerstad en er wordt gerekend op een belangrijke economische impuls.

Al geruime tijd gonst het in Sibiu van bedrijvigheid. Historische gebouwen in het centrum worden gerenoveerd, het centrale plein (Piata Mare) is volledig opnieuw ingericht en de belangrijkste winkelstraat wordt omgevormd tot winkelpromenade.

Er is in 2007 een uitgebreid programma van activiteiten, vooral op cultureel gebied, om de vele bezoekers die uit binnen- en (vooral) buitenland  worden verwacht te vermaken.

Terug


Toekomstdiscussie in voorbereiding

Het bestuur van SDR werkt aan de voorbereiding van een discussie omtrent de toekomst van Stichting Deventer-RoemeniŽ. Aanleiding daartoe is het in 2004 reeds vastgestelde plan van activiteiten 2005-2007. Daarin is de basis gelegd voor de toekomst van SDR. 

Centraal staat de vraag hoe het activiteitenplan concreet vorm te geven. Een van de uitgangspunten van het plan is een tweesporenbeleid: enerzijds de humanitaire hulp en anderzijds het verlenen van structurele hulp gericht op verbetering van de leefomstandigheden in RoemeniŽ.

Het is wel duidelijk dat het verlenen van humanitaire hulp de eerstkomende jaren nog gewenst is. Dat signaal komt ook vanuit RoemeniŽ; het werd tijdens het laatste werkbezoek nog eens bevestigd.

Daarnaast is het van belang te werken aan structurele verbeteringen. ďBreng geen voedsel maar leer de mensen hoe ze het zelf (beter) kunnen verbouwenĒ is een stelling die opgeld doet binnen ontwikkelingswerk in de zogenaamde derde wereld. Juist deze structurele hulp door overdracht van kennis is van groot belang.

Begin september zal er een brede discussie plaats vinden waarvoor naast het bestuur van SDR ook een of twee leden van elke projectgroep zullen worden uitgenodigd.

Terug


Gebruikte computers welkom

Regelmatig krijgen we van particulieren en bedrijven gebruikte computerapparatuur aangeboden. In principe is dat zeer welkom: in RoemeniŽ kan men met name op scholen deze apparaten goed gebruiken.  In veel gevallen beschikken scholen helemaal niet over PCís. In het gunstigste geval zijn er een of twee.

In mei spraken we in RoemeniŽ nog met Maria Angela Ossevoort-Maries (onderwijs). Zij heeft een lange lijst van scholen die daarvoor graag in aanmerking willen komen. Dat betekent dat de apparatuur bij SDR welkom is. Dat geldt voor PCís die niet hopeloos verouderd zijn: daar kan men in RoemeniŽ ook niet mee uit de voeten. De grens ligt bij Pentium-II vanaf 300 Mhz. Dus geen verouderde 386- of 486- machines. Een klein defect is geen bezwaar. Voordat een PC een bestemming krijgt in RoemeniŽ wordt hij hier getest en worden eventueel defecte onderdelen vervangen.

Belangrijk zijn ook de zogenaamde drivers: dat is de software die zorgt voor de aansturing van bijvoorbeeld beeld- en geluidskaarten, modems en netwerkkaarten. Als deze software, op een diskette of een CD, nog voorhanden is, dan is die ook welkom.

Of printers ook welkom zijn? Dat ligt eraan.  Zoals we weten zijn de inktpatronen voor inkjet printers vrij prijzig. Voor Roemeense begrippen ronduit kostbaar: dertig euro voor een patroon is een forse uitgave! En veel printers hebben zowel een zwart-wit als kleurenpatroon nodig. Totale kosten: minimaal 50 euro. Bedenk dat als u een printer aanbiedt waarvan de inktpatronen leeg zijn: u jaagt ons of de Roemenen op kosten. Een laserprinter heeft als voordeel dat met een tonercartridge tot wel 5.000 afdrukken kunnen worden gemaakt, tegen slechts 500 met een inkjetpatroon. Daarom heeft een laserprinter onze voorkeur. Liefst de Hewlett Packard 4 of de 5P en 6P. Heeft u nog toners voor deze types printers (98A of 03A voor kenners), dan zijn die ook welkom.

Heeft u of uw onderneming PCís die afgedankt worden, laat het weten aan Geert Hannink (0572-356978 of g.hannink@planet.nl)

Terug


Prislop: tijd voor actie

Het is al weer even geleden dat er een plan van aanpak voor de verbetering van de leefomgeving van de bevolking van het zigeunerdorp Prislop werd opgesteld. Dat is uitgemond in een projectvoorstel dat zowel in Nederland als in RoemeniŽ is besproken.

De wijze waarop de hulp aan Prislop het beste kan worden verleend, met andere woorden: wat zijn de prioriteiten die daar worden gesteld, krijgt steeds duidelijker vormen. 

Met het transport van april is projectleider John Karrenbeld meegereisd. Hij heeft niet alleen veel overleg gevoerd met de bij Prislop betrokkenen, waaronder vertegenwoordigers van de bevolking, maar hij kon de mensen uit Prislop ook blij maken met een grote hoeveelheid kleding en onderwijsmateriaal, waaronder enkele computers voor het kleine dorpsschooltje.

Een van de prioriteiten is het aansluiten van circa twintig woningen op het elektriciteitsnet. Onderzocht wordt of dat technisch mogelijk is, mede gelet op de capaciteit van de toevoerleiding vanaf Rasinari. 

Daarnaast zijn er andere prioriteiten geformuleerd in Prislop. Ook daarvan wordt bezien of deze uitvoerbaar zijn, waarbij uiteraard de financiŽn een belangrijke rol spelen.

Terug


Donateurs gezocht

 Om de financiŽn van de Stichting Deventer-RoemeniŽ structureel te versterken, zijn we naarstig op zoek naar begunstigers of donateurs die jaarlijks een vast bedrag beschikbaar willen stellen.

Aanmelden kan via de website van SDR: www.deventer-roemenie.nl waar een aanmeldingsformulier kan worden ingevuld. De bijdrage wordt jaarlijks via automatische incasso afgeschreven.

Terug