Nieuws van projectgroep "Onderwijs"

1. Vooruitblik 2005
2. Studiefonds zoekt sponsoren


1. Vooruitblik 2005
Het jaar 2005 wordt een belangrijk jaar voor de projectgroep "Onderwijs" en de vrijwilligers die er deel van uit maken. Na veel voorbereidend werk in 2004 zullen er veel activiteiten in Sibiu en omgeving tot uitvoering kunnen komen.

Een vrij groot project betreft het aanleggen van toiletvoorzieningen in het dorp Casolt, circa 20 kilometer  ten oosten van Sibiu.

Hierboven een foto (december 2004) van het toiletgebouwtje dat achter op de speelplaats van de dorpsschool staat. Het staat ruim vijftig meter van de uitgang van de school: de leerlingen moeten er door weer en wind naartoe lopen. Het is nog erg primitief, gewoon een plank met een gat, zoals hieronder te zien is.

Samen met enkele vrijwilligers van de werkgroep Logistiek gaat de Onderwijs-groep binnen in het schoolgebouw moderne toiletten aanleggen.  In september 2004 is een flink deel van de daarvoor benodigde materialen al aangevoerd naar Casolt. Op de foto hieronder wordt het materiaal uit de bus geladen en de school binnen gebracht.

Het voorbereidende werk, zoals het maken van een scheidingswand en het aanleggen van de afvoer nar en sceptic tank, wordt door enkele inwoners van Casolt uitgevoerd. De gemeente zorgt voor een deel van het bouwmateriaal. Het is de bedoeling dat de SDR-vrijwilligers de klus in maart, als de school wegens vakantie gesloten is, gaan afwerken.

Het Casolt project wordt gedeeltelijk gefinancierd met een eerder ontvangen bijdrage van een Waterschap. Ook een deel van de door de familie Buwalda op rommelmarkten verkochte goederen wordt daarvoor gebruikt.

Intussen is de projectgroep Onderwijs druk in de weer om bij diverse scholen in de omgeving overtollig meubilair op te halen. In Sibiu en omgeving zijn nog heel wat scholen die reikhalzend uitzien naar modern meubilair ter vervanging van een halve eeuw oude schoolbanken.

terug

2.Studiefonds zoekt sponsoren
Stichting Deventer-RoemeniŽ kent al geruime tijd een studiefonds. Daaruit worden bescheiden bijdragen verstrekt aan veelbelovende studenten die vanwege geldgebrek dreigen te moeten afhaken. De projectgroep Onderwijs geeft uitvoering aan deze taak.  Daarbij is de groep afhankelijk van bijdragen van particulieren en instellingen in Nederland. Omdat een contract dat enkele jaren heeft gelopen recentelijk is geŽindigd wordt er gezocht naar nieuwe financieringsbronnen. Heeft u belangstelling bij te dragen aan het studiefonds van SDR, neemt u dan voor nadere informatie eens contact op met Bert Top (0570-653190) of Cor Hanekamp (0570-621659).
Op de foto hieronder Mihai, een student uit Sibiu die recent een bijdrage uit het studiefonds mocht ontvangen.

Terug naar top van deze pagina

Terug naar het overzicht