Project PRISLOP

Prislop: zigeunerdorp nabij Sibiu
Op enkele kilometers afstand van Sibiu ligt in de gemeente Rasinari het zigeunerdorp Prislop. In dit kleine dorp, dat alleen via een bergpad of over een slecht begaanbare weg bereikbaar is, leven ongeveer zeventig zigeunergezinnen. De mensen in Sibiu leven onder armoedige omstandigheden. Niet in de laatste plaats omdat het zigeuners zijn; die zijn in Roemenie niet erg geliefd. Er is nauwelijks werk en dat betekent ook vrijwel geen inkomen. De woningen zijn slecht en dat geldt ook voor de andere voorzieningen, voor zover ze al aanwezig zijn.

Voor een foto-impressie van het dorp Prislop en zijn bewoners: Click hier s.v.p.

Project van Stichting Deventer-Roemenie
Stichting Deventer-Roemenie heeft zich het lot van de bevolking van Prislop aangetrokken. Besloten is op een aantal gebieden een helpende hand te bieden om de levensomstandigheden van de zigeunerfamilies te verbeteren. Daartoe zijn binnen SDR de krachten gebundeld. Er is een projectgroep in het leven geroepen waarin afgevaardigden van de bestaande projectgroepen zitting hebben. Daarmee wordt bereikt dat de binnen SDR aanwezige kennis en expertise op verschillende terreinen wordt gebundeld.

Samenwerking met Roemeense partners
Bij het ontwikkelen en de uitvoering van de plannen binnen het Prislopm project zal vanuit Deventer intensief worden samengewerkt met Roemeense partners. Zij kennen immers de situatie. De situatie in Prislop, in de gemeente Rasinari waarvanPrislop deel uitmaakt. Zij hebben contacten met de inwoners van Prislop, kennen de plaatselijke situatie en kunnen ons in contact brengen met functionarissen van de gemeente Rasinari. Bovendien kunnen zij het best inschatten waaraan in Prislop de meeste behoefte bestaat en welke prioriteiten men er in Prislop aan toekent. Tot die Roemeense partners behoren o.m. de Fundatia Sibiu-Deventer alsmede de Community Foundation in Sibiu.

Hulp op verschillende terreinen
De Prislop-projectgroep heeft inmiddels een aantal terreinen afgebakend waarop vanuit Nederland hulp zou kunnen worden verleend. Een eerste voorzichtige opsomming levert het volgende overzicht op:

Een lijst die zeker nog niet volledig is. De inventarisatie zal in eerste instantie in Prislop zelf moeten plaats vinden, in overleg met de bevolking. Samen met onze Roemeense partners zijn zij het best in staat aan te geven welke wensen er leven.

Onderzoeken wat haalbaar is
Als de inventarisatie in Prislop afgerond is, zal er nagedacht moeten worden over de vraag wat voor SDR haalbaar is. Haalbaar in de zin van beschikbare financiŽn maar ook in organisatorisch opzicht.

Begin maken met voedselpakketten
Juist omdat de inkomenssituatie van de mensen in Prislop zeer slecht is, bestaat er grote behoefte aan directe ondersteuning. Steun in de vorm van elk kwartaal een levensmiddelenpakket bestaande uit "gewone" dingen als meel, rijst, olie etc. Met een relatief gering bedrag van EUR 15 kan een goed pakket worden samengesteld. SDR is momenteel bezig dit onderdeel tot uitvoering te brengen. Daarmee is elk kwartaal ruim EUR 1.000 gemoeid. Daarvoor zoeken wij sponsors die bereid zijn elk kwartaal een bedrag bij te dragen. Dat kan met 5, 10 of 15 euro; andere bedragen zijn uiteraard ook welkom.

Wilt u bijdragen aan dit deelproject, dan kunt u zich aanmelden. Als u besluit 15 euro per kwartaal bij te dragen, "adopteert" u een gezin in Prislop. Wij zullen zorgen dat u van "uw" gezin een foto ontvangt. Aanmelden kan door het invullen van het aanmeldingsformulier dat verschijnt als u hier klickt.

Straatbezems
Als onderdeel van het bevorderen van de werkgelegenheid zien wij mogelijkheden in Nederland een afzetgebied te vinden voor de producten die de mensen in Prislop als huisvlijt vervaardigen, zoals straatbezems die van berkentakken worden gemaakt. Het mes snijdt daarbij als het ware aan twee kanten:
De mensen in Prislop hebben werk, werk dat hun een inkomen oplevert. Daarnaast kunnen wij met de bescheiden winst andere deelprojecten tot uitvoering brengen. Resultaat hiervan is dat de bevolking van Prislop voor een deel zelf werkt voor de verbetering van hun eigen situatie.

December 2004: een zending bezems wordt ingeladen.
Per slee zijn ze vanuit Prislop naar Rasinari vervoerd.

Inmiddels zijn de eerste concrete resultaten behaald: De jubilerende Deventer Schoon Familie CAMBIO heeft een eerste serie van honderd bezems afgenomen. ze zijn met het laatste transport uit Prislop meegebracht.  De opbrengst van deze transactie vormt een eerste begin van de financiering van het Prislop project.

De bezems worden het stadhuis binnen gebracht

Tijdens de receptie ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Cambio werden de bezems overgedragen aan de directeur van Cambio, mevrouw Ineke van Dijk. 

Cambio directeur Ineke van Dijk bij een deel van de Prislop bezems

Mevrouw Van Dijk ging in haar dankwoord in op de relatie tussen Cambio en SDR. Beide zijn vrijwilligersorganisaties die hun wortels hebben in de Deventer samenleving. 

Burgemeester Van Lidth de Jeude ging in zijn toespraak eveneens in op de relatie tussen Cambio en SDR. Hij verraste de aanwezige vertegenwoordigers door toe te zeggen dat de gmeente Deventer de volgende zending van vijftig bezems uit Prislop zal afnemen!


Meer foto's van Prislop kunt u o.m. vinden op de site van Wilhelm Scherz: klick hier.

Terug naar beginpagina

Naar aanmelding als ondersteuner