Hieronder treft u het "oude" nieuws van Stichting Deventer-RoemeniŽ aan

SDR op manifestatie "dag van de mensenrechten"

Maandag 10 december 2007 was de internationale dag van de mensenrechten. In Deventer organiseerde de Werkgroep Mensenrechten 's avonds een fakkeltocht door de binnenstad. Aansluitend was er een programma in de LebuÔnuskerk met onder meer een lezing van Aleid Wolfsen, optreden van verschillende koren en de dramagroep van De Leeuwenkuil. 

Verder was er in de kerk een "markt voor de mensenrechten". Ook Stichting Deventer-RoemeniŽ was daar vertegenwoordigd met een informatiestand. Centraal in de SDR-stand stond het dorp Prislop onder de rook van Sibiu. Daarvoor was gekozen vanwege de moeilijke positie van zigeuners in RoemeniŽ en die van de inwoners van Prislop in het bijzonder. 


  27 november: laatste transport in 2007 vertrokken

Dinsdag 27 november is het laatste transport met hulpgoederen van 2007 richting Sibiu vertrokken. Vroeg in de ochtend reed de vrachtwagen uit Sibiu met twee chauffeurs het terrein aan de Sint Olafstraat in Deventer op waar al een groep enthousiaste vrijwilligers stond te wachten om alle gereed staande goederen in te laden.

Eerst was het de beurt aan ruim vierhonderd dozen met kleding, bestemd voor gezinnen in Sibiu en omgeving. Deze dozen worden -zoals gebruikelijk- via de scholen worden verspreid.

Daarna werd de lading aangevuld met rolstoelen, rollators, ziekenhuisbedden en schoolmeubilair zoals tafeltjes, stoelen, bureaus, kasten en schoolborden. Het was "passen en meten" om de vrachtwagen zo efficiŽnt mogelijk te beladen. "Lucht vervoeren is kostbaar", is nog steeds een gezegde dat ook vanmorgen te beluisteren viel.

Kort na de middag waren alle hoekjes en gaatjes in de vrachtwagen gevuld en na overdracht van de benodigde papieren -en uiteraard betaling van de vrachtkosten- kon het transport beginnen aan de lange rit naar RoemeniŽ.

Ondanks het verloren gaan van de eigen SDR-bus, is het toch gelukt ook in 2007 weer een grote hoeveelheid hulpgoederen naar Sibiu te vervoeren. Intussen wordt er al weer gewerkt aan de planning voor de hulptransporten in 2008. Het is verheugend dat er enkele aanbiedingen zijn binnengekomen van transportondernemingen die bereid zijn tegen gereduceerd tarief een rit uit te voeren. Waarschijnlijk zal het eerste transport in maart of april 2008 met een Nederlandse vrachtwagen richting Sibiu kunnen vertrekken. 


Transport 84 op 17 oktober vertrokken

Donderdag 17 oktober 's morgens vroeg stond hij al te wachten, de Roemeense chauffeur met zijn grote truck met oplegger uit Sibiu. Toen om acht uur de eerste vrijwilligers binnendruppelden bij ons magazijn aan de Sint Olafstraat in Deventer kon er -na een kopje koffie- een begin worden gemaakt met het volpakken van de vrachtwagen. 

Allereerst gingen er ruim 600 bananendozen gevuld met kleding en een grote partij dekens aan boord. Voor een belangrijk deel ter vervanging van de kleding die 12 juni bij de fatale brand van de bus in Oostenrijk verloren is gegaan. De kleding is bestemd voor verschillende scholen in en om Sibiu, onder meer in het dorp Vestem.

Daarna werd een grote partij schoolmeubilair ingeladen. Leerlingensets, bestaande uit tafeltjes en stoelen in verschillende groottes voor verschillende leeftijdsgroepen. Daarnaast schoolmeubilair als kasten en bureaus. Tenslotte ging er een flinke partij rollators aan boord en nog een hoeveelheid materiaal voor de gezondheidszorg.

Vele handen maken licht werk: dat gold ook bij het verstouwen van de lading. Een enthousiaste groep vrijwilligers van SDR klaarde de klus, met veel plezier. Tegen een uur was de wagen tot de nok gevuld en wachtte de vrijwilligers broodjes en heerlijke erwtensoep die door Miny Vrielink van de groep "kledingdames" was bereid. Het ging er met smaak in!

Daarna werd de "papierwinkel" afgewerkt en kon iets voor de klok van twee de vrachtwagen het terrein verlaten, uitgezwaaid door de nog aanwezige SDR-vrijwilligers.


Nieuwsbrief Contactgezinnen vraagt aandacht voor pakkettenactie in november

Aan de contactgezinnen van Stichting Deventer-RoemeniŽ is begin september de nieuwste uitgave van de Nieuwsbrief verzonden. Daarin worden bijzonderheden vermeld over de uitdeelactie van levensmiddelenpakketten in november 2007. Alle contactgezinnen worden opgeroepen hun halfjaarlijkse bijdrage weer over te boeken, voor zover die bijdrage niet middels automatische incasso wordt afgeboekt.

Er wordt onderzocht of het mogelijk is de Nieuwsbrief voor Contactgezinnen in de toekomst elektronisch te verzenden. Dat levert een behoorlijke besparing aan portokosten op. Het is dan echter wel nodig de e-mailadressen van de betrokken gezinnen te kennen. Een oproep deze door te geven staat in de Nieuwsbrief. Daarin ook een verslag van de laatste actie, van mei 2007.

U kunt de Nieuwsbrief inzien door hier te klikken; als u links op Nieuwsbrieven klikt, kunt u een keuze maken uit alle Nieuwsbrieven die de laatste jaren zijn verschenen.


Hart van Nederland besteedt aandacht aan brand

Zondag 17 juni maakte een cameraploeg van SBS-6 opnamen voor het programma "Hart van Nederland" van dezelfde avond. Daarin staat de fatale brand die SDR 12 juni trof centraal. Johan de Weerd die de bus bestuurde toen de brand uitbrak, legt in het interview uit wat zijn ervaringen van dat moment waren. Hij vertelt ook dat de verbrande bus met veel inspanning van een aantal enthousiaste vrijwilligers is opgebouwd. Verder is er aandacht voor het feit dat een groot aantal Roemeense gezinnen ernstig gedupeerd zijn omdat de verwachte kledingpakketten hen niet bereiken.


Johan de Weerd legt uit wat er gebeurde op de Autobahn bij Wenen

Ook de vraag of SDR na deze tegenslag door gaat met de hulpverlening aan mensen in RoemeniŽ. Het antwoord daarop is een duidelijk "Ja". De Roemenen rekenen op ons en wij willen ze niet teleurstellen. Onze werkwijze zal aangepast moeten worden maar we gaan door, is de duidelijke boodschap. Daarbij wordt een beroep gedaan op iedereen die ons kan helpen.


Roemeense vrachtwagen met hulpgoederen behouden aangekomen

De Roemeense vrachtwagen van Transcar die maandag 11 juni volgeladen met hulpgoederen vanuit Deventer is vertrokken, is inmiddels behouden aangekomen in Sibiu. Een deel van de lading wordt gelost in school-25 en het restant wordt tijdelijk opgeslagen in de niet meer in gebruik zijnde bakkerij van de Fundatia Sibiu-Deventer in het dorpje Selimbar. Van daaruit wordt alles de komende dagen gedistribueerd naar de verschillende eindbestemmingen.

De lading van de vrachtwagen bestond uit een grote partij vloerbedekking, een grote hoeveelheid meubilair afkomstig van een bejaardenoord in Deventer. Verder materialen op het gebied van gezondheidszorg zoals incontinentiemateriaal en rolstoelen en tenslotte circa 75 personal computers die bestemd zijn voor een aantal scholen in de dorpen rond Sibiu.

Het laden van de vrachtwagen was een fors karwei dat 11 juni vlot werd geklaard dank zij de inzet van enkele enthousiaste vrijwilligers van SDR en enkele leden van de "Loamnes-groep" uit Terwolde.

Toch nog een lichtpuntje na de zware teleurstelling die SDR op 12 juni te verwerken kreeg (zie hierna)


Transport 83 krijgt dramatisch einde:
Bus en aanhanger gaan op Oostenrijkse Autobahn in vlammen op

Het 83e hulptransport van Stichting Deventer-RoemeniŽ naar Sibiu dat 11 juni vroeg in de ochtend veelbelovend begon, is de volgende dag dramatisch geŽindigd. Even ten zuiden van Wenen vatte de transportbus vlam en binnen enkele minuten was er geen redden meer aan. De passagiers konden behalve het vege lijf slechts enkele persoonlijke bezittingen in veiligheid stellen waarna ze lijdzaam moesten toezien hoe de bus en de lading een prooi werden van de immense vlammenzee.


Binnen enkele minuten staat de bus in lichterlaaie. Op de achtergrond een aangeslagen Tijmen Jansen

De brandweer had grote moeite de plek des onheils te bereiken en toen de spuitgasten eenmaal ter plaatse waren, was er van de bus slechts een hoop verwrongen staal over. Naast de brand in de bus moest ook een beginnende bosbrand gedoofd worden: de weg grenst direct aan een stuk bos waarvan enkele tientallen vierkante meters verloren gingen.

De bemanning van de bus is de volgende dag met de trein vanuit Wenen naar Deventer teruggereisd. Daags erna volgde spoedberaad over de ontstane situatie waarbij ook de vraag aan de orde kwam "hoe nu verder?". Duidelijk is dat de hulp aan de mensen in RoemeniŽ die daarop rekenen zo goed mogelijk zal worden voortgezet. Er zal gezocht moeten worden naar alternatieve vormen van vervoer en SDR beraadt zich op mogelijkheden compensatie te vinden voor de verloren gegane 700 kledingpakketten bestemd voor even zovele Roemeense families.

Goede gebruikte kleding en financiŽle bijdragen zijn welkom. De bankrekening van SDR is 37.77.86.578 

Voor een beeldverslag met eigen foto's van de dramatische gebeurtenissen in Oostenrijk klik hier of kies hiernaast Rit 83

Een verslag met foto's van de brandweer in Oostenrijk ziet u als u hier klikt


Volgend transport 11 juni

Het eerstvolgende transport vanuit Deventer naar Sibiu vertrekt maandag 11 juni. Het zal een combinatie zijn van de SDR-bus en een Roemeense vrachtwagen die een of twee dagen later vertrekt. De lading van de bus bestaat geheel uit dozen met kleding voor verschillende scholen in en om Sibiu. De vrachtwagen zal geladen worden met een grote partij vloerbedekking, meubilair, incontinentiemateriaal en computers. Het meubilair, voor een groot deel afkomstig van een Deventer bejaardenoord, vindt in RoemeniŽ een goede toepassing in verzorgings- en bejaardencentra. De vloerbedekking is welkom is Roemeense scholen. De (gebruikte) computers vinden hun weg naar scholen in Sibiu en omliggende dorpen. De reis zal tien tot twaalf dagen duren.


Nieuwe samenstelling SDR-bestuur

Sinds 14 mei 2007 kent SDR een nieuw bestuur. Het bestaat uit de heren Johan Oldenburger (voorzitter), Rieks Kral (penningmeester) en Geert Hannink (secretaris). Daarmee is het bestuur aanzienlijk in omvang teruggebracht. Dat is geheel in lijn met de adviezen die onlangs zijn uitgebracht door de naar zijn voorzitter genoemde Commissie-Assink.

De genoemde commissie heeft de afgelopen maanden na gesprekken met een groot aantal betrokkenen advies uitgebracht over de toekomst van de Stichting, mede in het licht van de nieuwe ontwikkelingen in RoemeniŽ door de toetreding per 1 januari 2007 tot de Europese Unie. De conclusies zijn helder: Voorlopig zal humanitaire hulp in RoemeniŽ nog zeer welkom zijn. Dat geldt met name voor kwetsbare groepen zoals bejaarden, zieken en invaliden, werklozen en mensen die tot etnische minderheden behoren. Ook op het gebied van onderwijs is er nog een grote taak voor SDR. Andere activiteiten zoals op het gebied van Bedrijfsleven en Cultuur en Toerisme kunnen beter buiten SDR worden ondergebracht.

Daarnaast is de commissie-Assink tot de conclusie gekomen dat de organisatie dient te worden aangepast aan de nieuwe situatie. Daarbij behoort ook een in omvang beperkt bestuur van drie bestuursleden. Daarnaast wordt een zogenaamde uitvoeringsgroep geformeerd die zich met de praktische uitvoering van de hulpverlening belast. Deze groep zal binnenkort gestalte krijgen; voorlopig nemen enkele teruggetreden bestuursleden de taken waar.


Succesvolle kledinginzameling winkelcentrum Colmschate

Zaterdag 12 mei stond de bus van SDR in het winkelcentrum Colmschate aan de Flora vůůr Keurslager Vrielink. Hier presenteerde Stichting Deventer-RoemeniŽ zich tijdens de winkeliersactie van het winkelcentrum waar ook verschillende andere organisaties zich presenteerden. Het publiek werd in de gelegenheid gesteld kleding voor RoemeniŽ in te leveren.

Veel mensen kwamen een kijkje nemen en lieten zich informeren over het werk van SDR. Dat gebeurde door enkele vrijwilligers, ondersteund door een aantal panelen met informatie en foto's. Veel mensen bleken de oproep in de pers gelezen te hebben: er werd een grote hoeveelheid kleding afgeleverd. Daarnaast waren er mensen die aankondigden binnenkort bij het magazijn aan de Sint Olafstraat kleding af te komen leveren.

Kortom: een goed geslaagde presentatie van onze stichting.


Deel opbrengst wijnveiling voor SDR

In de Hof van Twello in Twello vond zaterdagmiddag 12 mei een bijzondere gebeurtenis plaats. Hier werden de eerste flessen wijn van de eerste oogst Twello-wijn geveild.

Bij de Hof van Twello is een circa 1 hectare grote wijngaard aangeplant. In 2006 werden hier de eerste druiven geoogst voor de eerste Twellose wijn. Oud-veilingmeester Jan Brinkman (Twello) was aangetrokken om de eerste serie flessen via een veiling aan de man te brengen.

Brinkman verbouwt elk jaar een grote hoeveelheid pompoenen waarvan de opbrengst via enkele enkele organisaties, waaronder SDR, bestemd is voor RoemeniŽ. Toen hem gevraagd werd als veilingmeester op te treden heeft hij meteen te kennen gegeven dat een deel van de opbrengst voor RoemeniŽ bestemd moet zijn.

Dat vond men bij de Hof van Twello een prima idee. Rond half twee begon Brinkman de veiling met een gloedvol betoog waarbij hij zijn gehoor duidelijk maakte dat hulp aan RoemeniŽ nog steeds nodig is.

Daarna begon het bieden. Daarbij hanteerde Brinkman een uitgekiend systeem: alle biedingen werden bij elkaar geteld en degene van wie het bod het vooraf door Brinkman vastgesteld bedrag (in de palm van zijn hand geschreven) bereikte, werd eigenaar van de wijn. Zo gingen de eerste drie flessen van de hand voor het bedrag van 98 euro!

"Wie doet er nog een bod?"
Brinkman in zijn element bij de veiling van de eerste oogst wijn uit de wijngaard van de Hof van Twello.

Eerste transport 2007 prima verlopen

Het eerste transport in 2007 naar Sibiu en omgeving is voorspoedig verlopen. Vroeg in de ochtend van zaterdag 24 maart is het gezelschap bestaande uit de dames Nel Achtereekte en Hermien Veldhoen en de heren Arnold Gerrits, John Voorhorst, Johan de Weerd en Roy Korenromp begonnen aan de tocht van ongeveer tweeduizend kilometer.

In de namiddag van maandag 26 maart werd Saliste bereikt, vijftien kilometer westelijk van Sibiu. De bus en aanhanger werden geparkeerd bij het pension van Rudi Groot Koerkamp en zijn echtgenote Ella. De volgende ochtend werd om half acht koers gezet naar Sibiu waar Cristina Popa het gezelschap opwachtte.

Samen met Cristina werden de verschillende bestemmingen bezocht: school nummer 8, de instelling voor gehandicapten Macella Brad en daarna het stadje Rasinari. Hier werden de goederen afgeleverd voor de inwoners van het zigeunerdorp Prislop. Ze stonden de bus met de bemanning al op te wachten. 

De lading van transport 82 bestond voornamelijk uit kleding en dekens. Het uitladen daarvan ging lekker vlot en tegen het einde van de middag was alles op de plaats van bestemming. De volgende twee dagen werden gebruikt voor een bezoek aan het dertig kilometer noordelijk van Sibiu gelegen dorp Loamnes, waarmee Terwolde contacten onderhoudt. Arnold Gerrits nam de gelegenheid te baat om overleg te voeren met de heer Viorel Bujac, de voorzitter van de Fundatia Sibiu-Deventer.

Vrijdagochtend 30 maart werd begonnen aan de thuisreis naar Deventer. De tocht voerde via Slowakije en TsjechiŽ. Doordat de autosnelweg tussen Praag en Dresden nagenoeg geheel is aangelegd een vrij snelle route. Zondag 1 april tegen drie uur werd de thuisbasis, het terrein aan de Sint Olafstraat in Deventer bereikt.

Het volgende transport is inmiddels ook al gepland: dat zal medio juni vanuit Deventer vertrekken. Dat bestaat naar alle waarschijnlijkheid uit de eigen bus met aanhanger in combinatie met een Roemeense vrachtwagen. De lading zal dan voornamelijk uit onderwijsmateriaal bestaan.

 

 

 

 

 


Stichting Deventer-RoemeniŽ genomineerd voor vrijwilligersprijs

In het bekende zalencentrum Boode in Bathmen waren donderdagavond 30 november heel veel vrijwilligers die betrokken zijn bij verenigingen, stichtingen en organisaties in Deventer aanwezig als gast van de gemeente Deventer op de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. Dit jaar een bijzondere avond vanwege het 25-jarig bestaan van de Vrijwilligers Centrale Deventer.

Wethouder Jos Fleskes prees de inzet van de mensen achter de VCD, een organisatie die in de Deventer gemeenschap haar sporen verdiend heeft. Dat dat in de beginjaren anders was, blijkt wel uit de toespraak van Fleskes: er werd destijds heel anders aangekeken tegen vrijwilligerswerk.

Fleskes ging daarnaast uitgebreid in op het werk dat de circa 18.000 vrijwilligers verzetten: zonder hun inzet kunnen heel veel organisaties hun werk niet doen. Hij noemde hen de "smeerolie" van de maatschappij. Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2007 wordt hun rol nog belangrijker, aldus de wethouder.

Om de waardering van de gemeente te onderstrepen, werden tijdens de bijeenkomst de vrijwilligersprijzen-2006 uitgereikt. Stichting Deventer-RoemeniŽ was een van de vijf genomineerde organisaties in de sector Zorg. 

Tonny Hagen (Kleding) en Johan de Weerd (Logistiek) ontvingen uit handen van wethouder Fleskes een fraaie herinneringsplaquette. Die zal een plekje krijgen in de vergaderruimte van het magazijn aan de Sint Olafstraat.

Een aantal vrijwilligers van SDR woonde de gezellige avond in Bathmen bij.

Hiernaast: een afbeelding van de herinneringsplquette.


Bus en bemanning behouden teruggekeerd

Vanmiddag, zaterdag 25 november, om even na twee uur draaide de bus van SDR de Sint Olafstraat weer in. Dat betekende het einde van het 81e transport naar RoemeniŽ. Ruim een week eerder, op 17 november, zijn ze vertrokken: de chauffeurs Henk Wijnbergen, Tijmen Jansen en Ab Rensen, vergezeld door Karel Balster, Pietje en Flip Buwalda. De bestemming: Sibiu, centraal in RoemeniŽ gelegen. Vanuit Deventer een afstand van ongeveer 2000 kilometer.

Zondag 19 november bereikte het gezelschap het stadje Saliste, een kleine 20 kilometer westelijk van Sibiu. Even leek het erop dat het einddoel niet gehaald zou worden: In Sebes stopte de bus ermee. Een blik op de brandstofmeter maakte duidelijk wat de oorzaak was: de tank was leeg. Na bijtanken en het ontluchten van de brandstofleiding, kon de reis vervolgd worden.

De eerste nacht werd doorgebracht bij Rudi Groot Koerkamp. Samen met zijn echtgenote Ella exploiteert de voormalig inwoner van Lettele in Saliste een pension. De volgende ochtend werd koers gezet naar Sibiu voor het afhandelen van de douaneformaliteiten. Dat duurde enkele uren langer dan gebruikelijk omdat aan Roemeense zijde niet alle vereiste documenten op orde bleken. Toen dat eenmaal hersteld was, ging het allemaal weer vlot.

De volgende dag werd begonnen de lading op de verschillende plaatsen van bestemming af te leveren. Circa 500 dozen met kleding vonden hun weg naar enkele scholen in en rond Sibiu. De lading bestond verder uit een twintigtal computers die eveneens bij scholen werden bezorgd. Tenslotte nog een hoeveelheid gezondheidszorg materiaal.

De terugreis over Slowakije en TsjechiŽ verliep voorspoedig en al vrij vroeg in de middag werd Deventer weer bereikt waar het "thuisfront" de reizigers opwachtte.

Met deze rit komt het totaal aantal transporten in 2006 op vijf. Daarvan was het oktober-transport een dubbeltransport, waarbij naast de eigen bus ook een Roemeense vrachtwagen een grote hoeveelheid goederen vervoerde. Het totale volume dat dit jaar is vervoerd, is circa 340 kubieke meter.

vlnr: Pietje en Flip Buwalda, Henk Wijnbergen, Tijmen Jansen, Ab Rensen en Karel Balster voor het vertrek


Op pad naar Ede

Vandaag, 24 oktober 2006, ging een groep vrijwilligers van SDR met de bus op pad naar Ede met als bestemming het centrale magazijn van Agri Retail, van de bekende Welkoop winkels. Bij dit bedrijf werkt Logistiek-vrijwilliger Guido Andrioli. Hij wist dat zijn werkgever nog enkele tientallen gebruikte computers in de aanbieding had. Deze zijn na vervanging door nieuwe apparatuur overtollig geworden.

Andrioli kreeg van het bedrijf toestemming de gebruikte machines beschikbaar te stellen aan SDR voor gebruik op Roemeense scholen. Daarnaast bleek er nog een hoeveelheid ander materiaal beschikbaar, onder andere kunststof zandbakken die een plekje kunnen krijgen bij Roemeense kleuterscholen. 

Hieronder een foto van de bekende SDR transportbus op het laadplatform van Agri Retail in Ede. Van links naar rechts: Flip Buwalda, Bert Top, Tijmen Jansen, Cor Hanekamp (voorzitter projectgroep Onderwijs) en Guido Andrioli.

Agri Reatail: Hartelijk bedankt!


Bustransport 80 prima verlopen

Zondag 14 oktober keerde de SDR transportbus met zijn bemanning weer terug in Deventer. Een grote groep "thuisblijvers" en vrijwilligers van de stichting stonden tegen drieŽn bij het bekende hek aan de Sint Olafstraat om de terugkeer en het slot van jubileumrit 80 mee te maken. Het gezelschap dat op vrijdag 6 oktober richting RoemeniŽ vertrok bestond uit captain Johan de Weerd, zijn broer Roelof de Weerd (2e chauffeur), John Voorhorst, Cor Hanekamp, Dik Zweers en Geert Hannink.

De heenreis verliep erg voorspoedig: de stemming was opperbest en het weer kon nauwelijks beter. Zondag 8 oktober arriveerde de bus in het stadje Saliste, ongeveer twintig kilometer voor Sibiu. Hier werd het pension van Rudi Groot Koerkamp (afkomstig uit Lettele) opgezocht en daar werd ook de eerste nacht doorgebracht.

De volgende ochtend om negen uur stond de bus bij het douanekantoor, waar ook Cristina Popa al gearriveerd was. Even later kwam ook de Roemeense vrachtwagen die woensdag 4 oktober uit Deventer vertrokken was. Even na het middaguur waren de douaneformaliteiten afgewerkt en werd koers gezet naar een school in Sibiu. Hier wachtten Dick Zweers en zijn Roemeense partner Diana Popitiu en... een groot aantal leerlingen en enkele personeelsleden van de school. Zij zorgden ervoor dat de bijna 90 kuub schoolmeubilair in ras tempo gelost werd: tegen vier uur stond alles keurig gesorteerd in de sporthal.

Een grote hoeveelheid meubilair uitgestald op het schoolplein van Rasinari

De volgende twee dagen werden gebruikt om met behulp van de bus alle goederen op de plek te krijgen. Dat gebeurde bij enkele scholen in Sibiu, een bejaardenhuis in Marpod en scholen in de dorpjes Casolt, Selimbar en Rasinari. Ook hier volop medewerking van leerlingen en leerkrachten van de scholen. Het hele karwei was woensdag tegen het einde van de middag geklaard.

Donderdag werd nog een bezoek gebracht aan Loamnes, een dorp ongeveer dertig kilometer van Sibiu, waarmee de hulporganisatie van Terwolde warme banden onderhoudt. Verder was er tijd voor het nodige overleg en ook nog voor sight seeing in Sibiu. Duidelijk was te zien dat de stad zich feestelijk tooit vanwege het feit dat Sibiu (samen met Luxemburg) in 2007 culturele hoofdstad van Europa is.

 Vrijdagochtend werd een begin gemaakt met de thuisreis die ook weer voortreffelijk verliep: er was nog steeds een opperbeste stemming en het oktoberzonnetje deed flink zijn best.In Deventer wachtte de bemanning van transport 80 een verrassing. Logistiek-voorzitter Arnold Gerrits had voor de leden van de crew een kleine attentie en een bloemetje voor de partners.

Blije gezichten bij terugkeer van rit 80:
Arnold Gerrits (staande midden) biedt de dames een bloemetje aan.
Links: captain Johan de Weerd, midden: Cor Hanekamp (voorzitter projectgroep Onderwijs),
rechts: mevrouw Janneke Hanekamp.


80e transport naar RoemeniŽ

Een ware mijlpaal is bereikt: voor de 80e keer vertrekt de transportbus van Stichting Deventer-RoemeniŽ met een hulptransport naar Sibiu. Op dit 80e transport wordt de bus vergezeld door een Roemeense vrachtwagen van Transcar die als retourvracht ook nog eens bijna 90 kubieke meter hulpgoederen vanuit Deventer naar RoemeniŽ brengt.

De truck met oplegger is 4 oktober om iets voor vier uur in de middag vertrokken. Vanaf acht uur is een grote groep vrijwilligers in de weer geweest om een grote hoeveelheid schoolmeubilair op een zo efficiŽnt mogelijke manier in de oplegger te verstouwen. Met vereende krachten is dat gelukt.
De bus is een dag eerder geladen.


Een beeld van de vrijwilligers die de Roemeense vrachtwagen hebben geladen, samen met de beide chauffeurs.

Vrijdag 6 oktober vertrekt de bus, ongetwijfeld uitgezwaaid door de nodige belangstellenden die het vertrek van dit jubileumtransport niet willen missen. Zondagmiddag hoopt men de bestemming te bereiken. De volgende dagen wacht er nog veel werk: alle hulpgoederen uit de bus en de vrachtwagen moeten, na inklaring bij de douane, op de plek worden bezorgd.

14 oktober is de bus met zijn bemanning weer in Deventer teruggekeerd.


Nieuwsbrief Contactgezinnen verschenen

De projectgroep Contactgezinnen heeft onlangs een nieuwe aflevering van de "eigen" nieuwsbrief verzonden aan alle contactfamilies van Stichting Deventer-RoemeniŽ. Daarin blikt voorzitter Peter Groot terug op de activiteiten van de projectgroep gedurende de afgelopen maanden. Aandacht is er verder voor de zogenaamde "tassen-actie" waarbij levensmiddelenpakketten worden verstrekt aan de Roemeense contactgezinnen. De laatste keer gebeurde dat in mei. Daarover ook een verslag van Willy en Gerard Meeuwsen. De volgende uitdeel-actie is zaterdag 25 november. In de nieuwsbrief wordt vooruitgeblikt en worden de contactgezinnen opgeroepen hun bijdrage over te boeken. 

Wilt u de nieuwsbrief van Contactgezinnen lezen? Klick dan hier of ga naar de rubriek Nieuwsbrief (zie links) voor alle nieuwsbrieven.


Folkloristische dansgroep "Cindrul-Junii Sibiului" was in Nederland

De bekende folkloredansgroep "Cindrul-Junii Sibiului" uit Sibiu heeft van 22 t/m 25 juni deelgenomen aan het Salland Festival in Raalte. Aan deelname door de groep aan het festival is bijna twee jaar corresponderen vooraf gegaan. De organisatie van het Salland Festival wilde heel graag deze kwalitatief zeer hoog aangeschreven laten deelnemen aan het 30e festival.

Een aantal leden van de groep heeft gelogeerd bij families in en rond Deventer. Het zijn "contactgezinnen" van Stichting Deventer-RoemeniŽ

Een plaatje van de groep en het orkest, gemaakt in maart 2004

"Junii Sibiului" was vrijdag 23 juni in Deventer. Naast optredens in St. JurriŽn en Bloemendal was er 's middags een ontvangt in het stadhuis waar wethouder Dorenbos de gasten uit Sibiu welkom heette. Het samenzijn in het stadhuis werd afgesloten met een lunch aangeboden door het gemeentebestuur van Deventer.

Koninklijke onderscheiding voor Cor Hanekamp

Vrijdag 28 april 2006 werd bestuurslid Cor Hanekamp tot zijn grote verrassing onderscheiden tot lid in de orde van Oranje Nassau. Cor die voorzitter is van de projectgroep onderwijs van SDR kreeg deze hoge onderscheiding als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger voor verschillende maatschappelijke organisaties. Daarbij behoort ook zijn vrijwilligerswerk als bestuurslid van de Stichting Deventer-RoemeniŽ en voorzitter van de projectgroep onderwijs.

Tijdens een bijeenkomst in de Deventer LebuÔnuskerk gaf burgemeester Van Lidth de Jeude een opsomming van de vrijwilligerstaken die Hanekamp de afgelopen decennia heeft verricht. Op grond van die verdiensten heeft het Hare Majesteit behaagd Cor te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau, aldus de burgemeester, waarna de bijbehorende versierselen mocht opspelden. 

Het was voor Cor een complete verrassing: hij was dan ook met een smoes naar het stadhuis "gelokt" waar hem duidelijk werd dat hem iets bijzonders stond te wachten. 

Cor: van harte geluk gewenst met deze welverdiende onderscheiding.


Midden- & Oosteuropabeurs met deelname SDR

Zaterdag 4 februari 2006 was de Deventer LebuÔnuskerk weer het toneel van de tweejaarlijkse Midden- en Oosteuropabeurs. Maar liefst 80 organisaties die actief zijn op verschillende terreinen in landen in midden en oost Europa presenteerden zich hier. Ook Stichting Deventer-RoemeniŽ was van de partij.

De werkgroep PR & Communicatie coŲrdineerde de deelname van SDR. Daarbij is intensief samengewerkt met andere projectgroepen, zowel in de voorbereiding van de beurs als tijdens de presentatie in de LebuÔnuskerk. Met name de projectgroep Contactgezinnen was nadrukkelijk aanwezig met een presentatie van de laatste zogenaamde "tassenactie", waarbij in december 20005 aan circa 800 behoeftige gezinnen in Sibiu en omgeving een boodschappentas met levensmiddelen werd verstrekt.De presentatie had mede ten doel nieuwe "contactgezinnen" te interesseren voor het goede werk in RoemeniŽ.

Ook vertegenwoordigers van andere projectgroepen, zoals Onderwijs en Kleding, stonden vele belangstellende bezoekers te woord.

Souvenirs, afkomstig uit Sibiu, vonden gretig aftrek.
Dat gold ook voor de proefglaasjes Roemeense wijn die werd geschonken om de bezoekers een beetje in Roemeense sfeer te brengen.

Kortom: al met al een dag om met veel voldoening op terug te kijken.


Van het SDR-bestuur ontvingen Gerard Pohlmann (links) en Tijmen Jansen een taart waarop de 20 ritten tot uitdrukking worden gebracht.

20 keer naar Sibiu: 4 maal rond de wereld!

Het was vandaag, 14 oktober, een beetje feest aan de Sint Olafstraat in Deventer. Bij de SDR-opslagloods kwam even na half drie de bekende transportbus met aanhanger terug van de 75e reis naar het Roemeense Sibiu. Voor twee van de drie chauffeurs die de bus dit keer bestuurden, was het hun 20e reis met de SDR-bus naar RoemeniŽ.

Gerard Pohlmann (Olst) en Tijmen Jansen (Deventer) behoren tot de vaste groep vrijwilligers van het eerste uur. Enkele malen per jaar maken zij, samen of met andere collega-chauffeurs voor SDR een rit naar Sibiu. Hier zijn ze inmiddels bekende verschijningen. De afstand die elk van hen hebben afgelegd bedraagt ruim 80.000 kilometer. Samen is het tweetal goed voor vier maal een rondje rond de aarde!

Hun terugkeer na de 20e rit was reden voor een klein feestje. Van Cor Hanekamp, voorzitter van de projectgroep Onderwijs ontvingen Gerard en Tijmen een boeket bloemen omdat, zoals Cor het uitdrukte, beiden heel wat transporten voor Onderwijs hebben verzorgd, waaronder de juist beŽindigde rit.

Stichting Deventer-RoemeniŽ neemt deel aan Werelddag Deventer

Zaterdag 22 oktober vond in Deventer de "Werelddag Deventer" plaats, een bruisend evenement  georganiseerd door C.O.S. Overijssel, samen met een groot aantal Deventer organisaties. Werelddag Deventer laat de bezoekers op een veelzijdige manier kennis maken met de rest van de wereld en de verbondenheid daarvan met Deventer. De 60e verjaardag en de milieudoelen van de Verenigde Naties lopen als een rode draad door het hele programma.

Ook Stichting Deventer-RoemeniŽ presenteerde zich op een kleurrijke markt in de LebuÔnuskerk, samen met tal van andere organisaties en instellingen die actief zijn op het gebied van internationale samenwerking. In de standjes van de deelnemende organisaties waren leuke artikelen als sieraden, aardewerk en wijn te koop. Er klonk muziek uit verschillende windstreken en er waren  workshops. Ook aan de kinderen was gedacht: ze konden zich vermaken met o.a. schminken en speelgoed maken. Kinderen vanaf 3 jaar werden in de kinderhoek opgevangen.

In de Latijnse school werd een afwisselend programma geboden. En op het Grote Kerkhof stond muziek centraal en konden bezoekers de wereldwijde petitie voor eerlijke handel tekenen. In het filmhuis De Keizer draaiden enkele indringende films en in restaurant La Perla en het Burgerweeshuis werd een heerlijke 'wereldmaaltijd' geserveerd. Met een swingend salsafeest in het Burgerweeshuis werd de Werelddag afgesloten.

Truck met oplegger vertrokken naar Sibiu

Vanochtend, 7 oktober, is om ongeveer elf uur een grote vrachtwagencombinatie vanaf het opslagmagazijn van SDR aan de Sint Olafstraat in Deventer vertrokken naar het Roemeense Sibiu. De dag ervoor is de ruim 13 meter lange oplegger volgestouwd met schoolmeubilair als tafels, stoelen en kasten, een lading van bijna 100 kubieke meter! In de loop van de morgen is de truck aan de oplegger gekoppeld en kon de reis beginnen.

Het transport van de grote hoeveelheid onderwijsmateriaal wordt voor een belangrijk deel gesponsord door Internationaal Transportbedrijf Postma in IJhorst. Beide chauffeurs, Roy en Alwyn, maken de rit deels in eigen tijd. Roy heeft dit jaar al kennis gemaakt met Sibiu: in het voorjaar is hij als chauffeur van de SDR-bus al een keer meegeweest.

Roy (links) en Alwyn vlak voor hun vertrek vanaf het SDR-magazijn naar Sibiu75e Transport vertrokken naar Sibiu

Maandag 3 september 2005, acht uur in de ochtend. Bij het opslagmagazijn van SDR aan de Sint Olafstraat in Deventer staat de SDR-bus met de aanhanger startklaar. De drie chauffeurs en de overige drie bemanningsleden nemen afscheid van hun familie en de overige aanwezigen, collega-vrijwilligers en bestuursleden van SDR. Nog even tijd voor een groepsfoto en dan is het: instappen. Nagezwaaid door de achterblijvers rijdt de bus de poort uit om te beginnen aan de 75e rit naar de Roemeense stad Sibiu, een lange tocht, zo'n 2.000 kilometer.

Gereed voor de 75 rit van de SDR transportbus naar Sibiu. Van links naar rechts:
Cor Hanekamp (voorz. projectgroep Onderwijs), Gerard Pohlmann, Dick Zweers, Tijmen Jansen, Steven Wijnberg en Erik Hylkema

De lading van de bus en de aanhanger bestaat vrijwel geheel uit onderwijsmateriaal. Een groot deel ervan is afkomstig van het Staring College in Lochem. De projectgroep Onderwijs van SDR heeft de beschikking gekregen over een groot deel van de inventaris van een van de gebouwen die worden gesloopt nadat de school op een andere locatie een nieuw gebouw heeft betrokken.

Naast een groot aantal leerlingensets (tafels en stoelen) kreeg SDR veel sport- en spelmateriaal, kasten en andere onderwijsmiddelen.

Een deel van al het materiaal is begin augustus al naar RoemeniŽ vervoerd, waarbij de eigen bus en een Roemeense vrachtwagen zijn ingezet. Deze keer wordt naast de bus ook een vrachtwagen ingezet, deels gesponsord door Postma Internationaal Transport in IJhorst. Die vrachtwagen wordt de komende dagen geladen en zal zaterdag 8 oktober vertrekken.

 

De projectgroep Onderwijs heeft samen met de Roemeense gesprekspartners bepaald bij welke scholen in Sibiu en omliggende dorpen het materiaal zal worden afgeleverd. De bemanning van de bus zal daarbij assisteren. 14 oktober hoopt het gezelschap weer terug te komen in Deventer.


 SDR met infostand de boer op

In het weekend van 17 en 18 september heeft de Stichting Deventer-RoemeniŽ zich met een informatiestand gepresenteerd op een tweetal evenementen. 

Zaterdag werd de Olster jaarmarkt aangedaan. De markt is in een aantal jaren uitgegroeid tot een groot evenement in Olst dat door ettelijke tienduizenden bezoekers uit de gehele regio wordt bezocht. SDR had een plaats toegewezen gekregen in de Prinses Irenestraat. Hier stond een marktkraam van vier meter ter beschikking en daarnaast was er voldoende ruimte om info-panelen op te stellen.
Mede door het mooie weer waren er veel bezoekers waarvan er velen belangstellend de stand van SDR bezochten. De bezems uit Prislop en andere souvenirs uit Sibiu vonden gretig aftrek en er werd vaak om informatie over SDR en de activiteiten van de stichting gevraagd. 

Zondag 18 september was een "thuiswedstrijd". Toen had SDR een informatiestand op de "Oogstdag" georganiseerd door Cambio en de Deventer-schoon-familie. Het evenement werd gehouden in het Deventer Milieucentrum.

De stand van SDR op het "Oogstfeest" in het Deventer Milieucentrum

Het evenement stond voor een belangrijk deel in het teken van afval en de vraag wat je met afval kunt doen. SDR haakte daarop in door duidelijk te maken dat ons zogenaamde afval vaak nog heel waardevol en bruikbaar is. Heel veel spullen die wij afdanken zijn nog heel erg welkom in RoemeniŽ. In de stand vroeg SDR dan ook om aandacht voor gebruikte kleding, materiaal voor de gezondheidszorg en onderwijsmateriaal. Ook de andere activiteiten van de stichting werden op de informatiepanelen onder de aandacht van de bezoekers gebracht. 

Over belangstelling niet te klagen op het Deventer "Oogstfeest"

Opvallend was hoe groot de bekendheid van SDR in Deventer en omgeving is. Veel bezoekers van de "oogstdag" bleken op een of andere manier een binding te hebben met SDR, met name als zogenaamd contactgezin. De "standhouders" Rieks Kral en Geert Hannink hebben dan ook heel wat gesprekken gevoerd met bekenden van de stichting. Het informatiemateriaal in de vorm van de "Nieuwsbrief" en een algemene informatiefolder vonden gretig aftrek. Ook voor de Prislop-bezems en de andere souvenirs uit Sibiu bestond veel belangstelling. 


"Kledingmagazijn" vanaf 6 september weer open

Voor de vrijwilligsters van de kledinggroep van SDR zit de vakantie er weer op. Dat betekent dat met ingang van dinsdag 6 september het magazijn aan de Sint Olafstraat weer geopend is voor het aanleveren van goede gebruikte of nieuwe kleding bestemd voor RoemeniŽ. 

Er is nog steeds grote behoefte aan goede kleding. Bij de distributie van de kleding krijgt SDR hulp van scholen in Sibiu en omgeving. De leerkrachten leggen lijsten aan van gezinnen die naar hun mening dringend behoefte hebben aan ondersteuning. Deze lijsten, waarop de gezinssamenstelling, met leeftijden - belangrijk voor het samenstellen van een "passend" pakket-, worden naar Nederland gestuurd. Op basis van deze overzichten worden in Deventer de pakketten samengesteld: maatwerk.

Voor de komende winter gaat er opnieuw een groot transport van de kledinggroep naar RoemeniŽ.

Heeft u kleding over, lever die dan in bij de Stichting Deventer-RoemeniŽ, Sint Olafstraat 1.
Ingang: achter het grote blauwe hek aan de linkerkant van de straat.
Vooral aan herenkleding is grote behoefte.

De openingstijden zijn:     Dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur    -    Donderdag van 10.00 tot 14.00 uur


Delegatie van universiteit Sibiu op bezoek

De projectgroep "Bedrijfsleven" van SDR fungeert in de periode 1 t/m 7 augustus als gastheer voor een delegatie van tien personen van de Lucian Blaga universiteit in Sibiu. De groep bestaat voor de helft uit vier hoogleraren en een veearts, verbonden aan de universiteit van Sibiu; de overige vijf leden van de delegatie zijn agrariŽrs uit het stadje Apoldu de Jos. Gesteund door Europese subsidie heeft de universiteit van Sibiu in Apoldu de Jos een agrarisch proefproject opgezet.
Doel van het bezoek is kennis te maken met de agrarische bedrijfstak en de landbouwmethoden in Nederland. Dat daarvoor Salland als uitvalsbasis is gekozen, is te danken aan de jarenlange contacten die er bestaan tussen Sibiu en Deventer. De projectgroep bedrijfsleven van SDR heeft graag voldaan aan het verzoek uit RoemeniŽ een goed en gevarieerd programma samen te stellen en tevens de delegatie te vergezellen tijdens de excursie

Nadat de groep op 1 augustus was aangekomen op Schiphol, volgde dinsdag 2 augustus een ontvangst in het stadhuis van Deventer waar burgemeester James van Lidth de Jeude de Roemeense gasten welkom heette. Daarna volgde een brok theorie waarbij in korte tijd een groot aantal gegevens over de Nederlandse agrarische sector voor het voetlicht werd gebracht. Daarbij ook een schets van de ontwikkelingen in de landbouw in de afgelopen decennia en een overzicht van kansen, bedreigingen en nieuwe ontwikkelingen die in de nabije toekomst worden verwacht.


Aandacht voor de uitleg over de agrarische sector

Het verblijf in Nederland zal met name worden besteed aan het bezoeken van een groot aantal agrarische ondernemingen. Bij de samenstelling van het programma is er rekening mee gehouden een zo gevarieerd mogelijk beeld van agrarisch Salland te laten zien. Niet alleen traditionele boerenbedrijven staan op het programma; ook biologische bedrijven en de proefboerderij Aver Heino worden bezocht. 

Op bovenstaande foto poseren de Roemeense gasten op de trappen van het historische stadhuis van Deventer.
De delegatie bestaat uit Sefan Bahcivangi (2e van rechts, leider van de groep), Ramona Iancu, Camelia Sand, Maria Bozan, Horia Barbu, Virgil Matei (vee-arts), Ioan Popa, Dan Calburean, Dan Dorobant en Ilie Preda.


Combinatie-transport 74 goed verlopen

Maandag 18 juli is de SDR transportbus weer richting Sibiu in RoemeniŽ vertrokken. Dit keer betreft het een bijzonder transport voor de projectgroep Onderwijs. De bus en de aanhanger zijn tot de nok toe vol geladen met schoolmeubilair als tafeltjes, stoelen en kasten van het Staring College in Lochem.

Het Staring College heeft recentelijk zijn intrek genomen in een nieuw gebouw, ter vervanging van twee oude gebouwen. De inventaris van beide oude scholen is beschikbaar gesteld aan de Stichting BOHERO (Borculo helpt RoemeniŽ) en SDR. De afgelopen weken is er hard gewerkt om al het meubilair uit de school aan de Cartier van Disselweg te verzamelen. Een deel is naar Deventer getransporteerd en daar tijdelijk opgeslagen. Vervolgens is de SDR transportbus volgestouwd die daarna richting Sibiu is vertrokken. 

Dinsdag 19 juli is een grote truck met oplegger van het in Sibiu gevestigde transportbedrijf Transcar voorgereden in Lochem om een retourvracht te laden. In de loop van de dag is deze vrachtwagen helemaal volgestouwd met het materiaal dat nog in de school aanwezig was. 's Avonds is de combinatie richting RoemeniŽ vertrokken. De bemanning van de bus heeft in RoemeniŽ geholpen bij het uitladen van de grote hoeveelheid materiaal en de distributie naar een aantal scholen.

In de loop van de middag van zaterdag 30 juli is de bus met de bemanning weer op de thuisbasis aan de St. Olafstraat in Deventer teruggekeerd.


De grote vrachtwagencombinatie van Transcar bij het Staring College In Lochem

SDR en BOHERO zijn erg verheugd dat het Staring College een financiŽle bijdrage beschikbaar heeft gesteld waarmee een groot deel van de transportkosten kon worden betaald. 


Juli-nummer "NIEUWSBRIEF" verschenen.

De projectgroep Communicatie en PR heeft ervoor gezorgd dat het juli-nummer van het informatieblad "NIEUWSBRIEF" weer tijdig "van de persen is gerold". Zoals gebruikelijk wordt het blad toegezonden aan een groot aantal mensen die op enigerlei wijze zijn betrokken bij de Stichting Deventer-RoemeniŽ of belangstelling hebben voor het reilen en zeilen binnen de SDR. 

In het nieuwe nummer tal van wetenswaardigheden en interviews met vrijwilligers van SDR. U kunt de Nieuwsbrief lezen als u hier klikt.


Deelnemers 71e transport  behouden terug uit Sibiu

Vrijdag 22 april vertrok de uit zes personen bestaande bemanning van de SDR-tansportbus voor de 71e rit naar het Roemeense Sibiu. In de weken ervoor was koortsachtig gewerkt om de lading gereed te maken. Een grote hoeveelheid schoolmeubilair, leermiddelen en personal computers vormden de lading voor het transport van de projectgroep "Onderwijs". 

Naast het op de juiste plaats bezorgen van al het materiaal bij verschillende scholen, hebben de SDR-vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken in het dorpje Casolt. Hier is, samen met vrijwilligers uit het dorp, de sanitaire voorziening van de school drastisch onderhanden genomen. Het bekende "huisje" midden op het schoolplein heeft plaats gemaakt voor eigentijdse toiletgroepen in de school. Stichting Deventer-RoemeniŽ heeft voor dit project een substantieel bedrag beschikbaar gesteld. Al eerder was een grote hoeveelheid materiaal naar Casolt vervoerd. Dat kwam in Nederland uit een aantal scholen die in 2004 zijn gesloopt of verbouwd. 

 

Op de foto's: de bemanning van de bus kort voor het vertrek uit Deventer en de bus die de St. Olafstraat uitrijdt.

De bus bracht in RoemeniŽ ook een bezoek aan het dorp Rasinari. Hier werden materialen uitgeladen, bestemd voor de school in het zigeunerdorp Prislop. Gelijktijdig werd een groot aantal straatbezems ingeladen, vervaardigd door inwoners van Prislop. Deze bezems vinden in Nederland gretig aftrek zowel voor het vegen van de straat maar ook als decoratiemateriaal. Dank zij een bescheiden winst kunnen andere projecten in Prislop worden uitgevoerd. Meer hierover staat te lezen in de informatie over het Prislop project


Op bezoek in zigeunerdorp Prislop

Tijdens het bezoek dat het bestuur van Stichting Deventer-RoemeniŽ in maart 2005 aan Sibiu en omgeving heeft gebracht, is ook het Roma-dorp Prislop bezocht. Voorafgaand werd in het gemeentehuis van Rasinari, de gemeente waartoe Prislop behoort, met een groot aantal betrokkenen gesproken over het conceptplan voor hulp aan de inwoners van Prislop.

Het was een moeizame tocht naar het kleine zigeunerdorp: er lag nog een flink pak sneeuw waardoor de tocht de heuvel op veel moeite kostte. Maar goed dat er een auto met vierwiel-aandrijving beschikbaar was! In Prislop werd het hulpplan van SDR onder grote belangstelling van de bewoners gepresenteerd aan afgevaardigden van het dorp. Er werd instemmend gereageerd op de voorstellen ter verbetering van onderwijs en bevordering van de werkgelegenheid als belangrijke voorwaarden de toekomst en kansen van met name de jeugd te verbeteren. Daarnaast zijn ook voedsel en kleding welkom.

Een klein deel van de behuizingen van de Roma families in Prislop
Op de voorgrond: het enige tappunt voor water dat het dorp telt.

Vol belangstelling luisteren de dorps-oudsten en inwoners
van Prislop naar de voostellen om hulp te bieden.

Voor meer foto's van Prislop: Klick hier s.v.p.


Brandweerwagens in RoemeniŽ overgedragen

Eindelijk was het dan zover: na een lange voorbereidingstijd konden de brandweerwagens die beschikbaar zijn gesteld door de gemeente Deventer en Roto Smeets B.V. vervoerd worden naar RoemeniŽ. Dat gebeurde gelijktijdig met het eerste transport in 2005 van de SDR-bus (de 70e reis van de bus!). Vrijdag 11 maart vond de overdracht van de beide voertuigen aan de Stichting Deventer RoemeniŽ plaats. Dat gebeurde in de kantine van de brandweergarage, waarbij burgemeester Van Lidth de Jeude de sleutels van de beide wagens aan vice-voorzitter Geert Hannink overhandigde.

Zaterdag 12 maart vertrok het konvooi voor een reis van tweeduizend kilometer richting Sibiu in RoemeniŽ: de SDR-transportbus met aanhanger, volgeladen met dozen vol kleding, gevolgd door de beide brandweerwagens. Voor elk voertuig waren er twee chauffeurs beschikbaar die beurtelings de wagens bestuurden. Naast de vier chauffeurs van SDR (Gerard Pohlmann, Henk Wijnbergen, Tijmen Jansen en Johan de Weerd) bestond de groep uit twee chauffeurs-instructeurs van de Deventer brandweer, Renee van Holten en Frank Wientjes. Na een reis van drie dagen arriveerden voertuigen en bemanning maandag 14 maart in de loop van de middag in Sibiu.

Dinsdagmorgen werden de douaneformaliteiten afgehandeld en kon begonnen worden met de instructie van de vrijwillige brandweerkorpsen van Cisnadie en Saliste, de beide dorpen waarvoor de brandweerwagens bestemd zijn. Een flinke klus voor Renee en Frank maar de Roemenen ontpoten zich al snel als deskundig en leergierig. Theorie en praktijk wisselden elkaar af en de nieuwe bemanning kreeg alles snel onder de knie.

De manschappen van de brandweerkorpsen van Saliste en Cisnadie poseren vol trots voor hun nieuwe aanwinsten in het centrum van Saliste

SDR-voorzitter Janna Stegink tekent de overdrachtsakten, aandachtig gade geslagen door de burgemeesters van Saliste (l.) en Cisnadie(r.)

Vrijdag 18 maart volgde de formele overdracht aan de burgemeesters van Cisnadie. Dat gebeurde in Saliste. Om even voor vijf uur had zich een flink gezelschap verzameld in het dorpscentrum toen beide brandweerwagens aan kwamen rijden als woedde er een echte brand. De sirenes en zwaailichten maakten grote indruk en trokken veel bekijks. Nadat de wagens geparkeerd waren, begaf het gezelschap zich naar de raadszaal in het gemeentehuis van Saliste. In het bijzijn van de heer Bottesch, president van de regio Sibiu, tekenden de burgemeesters van Saliste en Cisnadie alsmede SDR-voorzitter Janna Stegink de overdrachtsakten en overhandigde zij de sleutels aan de burgemeesters.  Uiteraard waren er de nodige toespraken waarbij zowel de heer Bottesch als beide burgemeesters hun dank uitspraken aan het adres van de gemeente Deventer, Roto Smeets B.V. en Stichting Deventer-RoemeniŽ alsmede aan alle vrijwilligers die zich voor deze klus hebben ingespannen. 

De dag erna was het meteen raak: de brandweer van Cisnadie moest met de nieuwe wagen uitrukken om een brand te blussen. Vol trots konden de brandweermensen melden dat ze 20 minuten eerder bij de brand waren dan hun eveneens gealarmeerde collega's uit Sibiu....! Duidelijk dat de beide wagens een prima bestemming hebben gevonden.


Samen met jubilerend Cambio aan de slag voor Prislop

27 december 2004
Vandaag viert Cambio het tienjarig bestaan. In die tien jaar is Cambio een bekende verschijning geworden in Deventer door op een actieve manier bij te dragen aan het schoon maken en schoon houden van de stad. ter gelegenheid van dit jubileum heeft Cambio de Prislop-actie van SDR geadopteerd.

De samenbindende factor tussen Cambio en SDR wordt gevormd door .... straatbezems.
Straatbezems zoals die door mensen in het zigeunerdorp Prislop worden gemaakt om in hun levensonderhoud te voorzien. 

De bezems worden door Cambio gebruikt bij het schoon houden van de stad. SDR heeft onlangs op verzoek van Cambio honderd bezems meegebracht uit Prislop. Vandaag werden ze tijdens de receptie ter gelegenheid van het jubileum aangeboden aan directeur Ineke van Dijk. Op haar beurt overhandigde zij een bezem aan de burgemeester van Deventer, de heer J. van Lidth de Jeude. 

Cambio directeur Ineke van Dijk overhandigt een Prislop bezem aan de burgemeester.

De opbrengst van de door Cambio afgenomen bezems komt geheel ten goede aan het Prislop-project van SDR. U kunt er meer over lezen als u hier klickt.


Laatste busreis van het jaar 2004 

20 november 2004. Het is acht uur in de ochtend, nog schemerig, als de bus van SDR vanaf de Olafstraat in Deventer vertrekt voor de laatste tocht in 2004. De zes vrijwilligers van SDR die de bemanning vormen, worden uitgezwaaid door achterblijvende familieleden en enkele leden van het bestuur.  Bovenin de lichtbak van de bus is aangegeven dat het het 69e "eigen" transport met de bus van de stichting Deventer-RoemeniŽ betreft. 

Zowel de bus als de aanhanger zijn tot de nok toe volgeladen met kleding. Op basis van uit Sibiu afkomstige lijsten, zijn de pakketten samengesteld en in stevige bananendozen verpakt. Ruim 600 pakketten gaan er mee. Daarmee kunnen weer heel wat arme Roemeense gezinnen gelukkig gemaakt worden. Met de winter voor de deur is extra (warme) kleding meer dan welkom.


Een winters plaatje van de bus in RoemeniŽ (foto: Cor Hanekamp)

29 November is het gezelschap weer in Deventer teruggekeerd na een reis van meer dan vierduizend kilometer. Er is nu even een adempauze aangebroken: in december, januari en februari zijn vanwege de kans op slecht weer  geen ritten gepland. In maart 2005 zal de bus voor de 70e keer weer richting Sibiu vertrekken. 


Werkgroep "Prislop" van start

7 November 2004 is de werkgroep "Prislop" van start gegaan. De werkgroep zal de komende tijd voor SDR aan de slag gaan in het Roma-dorp Prislop, dicht bij de partnerstad Sibiu. In dit dorp wonen ongeveer zeventig zigeunergezinnen in erbarmelijke omstandigheden. Het dorp is verstoken van elektriciteit, het water komt nog uit een pomp die op het dorpsplein staat, er is geen riolering en er is geen behoorlijke toegangswegweg. Onderwijs en medische verzorging laten veel te wensen over en er heerst een grote werkloosheid. Kortom, een situatie waarin het leven geen lolletje is.


Foto: Wilhelm Scherz (www.karpatenwilli.com)

SDR heeft al enige tijd geleden besloten hulp te gaan bieden in Prislop. Er zijn inmiddels de nodige contacten gelegd, onder meer met de gemeente Rasinari waar Prislop deel van uitmaakt. Het is de bedoeling dat er binnen de mogelijkheden die SDR heeft, op verschillende terreinen hulp geboden gaat worden. Dat kan door bij te dragen in de primaire levensbehoeften in de vorm van het beschikbaar stellen van levensmiddelen pakketten en kleding, afgestemd op de gezinssituatie.

Daarnaast wordt ook gedacht aan meer duurzame ontwikkelingen in Prislop, o.m. op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en het bestrijden van de werkloosheid. 

Omdat het terrein zeer breed is, is ervoor gekozen een brede werkgroep voor dit doel in het leven te roepen, waarin de verschillende disciplines die de stichting kent vertegenwoordigd zijn. In de AB-vergadering van september jl. zijn de voorzitters van de projectgroepen van SDR uitgenodigd een afgevaardigde aan te wijzen om deel te nemen aan de werkgroep "Prislop". Daaraan is inmiddels door het merendeel van de projectgroepen voldaan. De eerste bijeenkomst van de werkgroep was woensdag 7 november. Met de aanwezigen zijn de contouren van het project besproken. Op korte termijn gaat de groep het eerste projectplan meer in detail uitwerken. 

De projectgroep bestaat uit: Peter Groot (Contactgezinnen), Truus Gerrits (Gezondheidszorg), Cor Hanekamp (Onderwijs), Alice Muller (Logistiek), John Karrenbelt (Cultuur & Toerisme), Betty Philip (Communicatie), Tonny Hagen (Kleding) en Geert Hannink (dagelijks bestuur).

Voor meer informatie over de nieuw opgerichte projectgroep: klick hier.


67e Transport naar Sibiu goed verlopen

Zondag 19 september is de bus van de Stichting begonnen aan de 67e reis naar de Roemeense stad Sibiu, geladen met een grote hoeveelheid schoolmeubelen zoals leerlingensets, kasten en schoolborden. Het materiaal is bestemd voor vijf scholen in Sibiu en de nabij Sibiu gelegen dorpjes Vestem en Casolt.

Nagezwaaid door de thuisblijvers en vrijwilligers van de Stichting Deventer-RoemeniŽ vertrok de bus vanaf het magazijn van de Stichting aan de Olafstraat in Deventer voor een rit van ruim 2.000 kilometer. 29 September rond de klok van vijf arriveerde de bus met de zeskoppige bemanning weer in Deventer.


Extra onderwijstransport met veel meubilair naar Sibiu

Zondag 8 augustus is de transportbus  van de Stichting teruggekeerd van de 65e reis naar RoemeniŽ. 28 juli ging de reis van start. Het betrof een ingelast transport van schoolmeubilair voor de projectgroep Onderwijs. De afgelopen maanden heeft Onderwijs heel veel tafeltjes en stoeltjes en ander materiaal van verschillende scholen aangeboden gekregen. Daardoor dreigde ruimtegebrek in de opslagloods, reden waarom het extra transport werd ingelast.
De bus en de aanhanger waren helemaal afgeladen met een grote hoeveelheid meubeltjes en een aantal computers die werden afgeleverd bij school 13 in Sibiu. Hier kunnen ze nog lange tijd mee ter vervanging van het totaal verouderde meubilair waarmee de school het tot dan toe moest doen. 

Het oude en het nieuwe meubilair: een groot contrast. 

 


Projectgroep Logistiek bij afscheid Wim Besten
27 Mei nam Wim Besten van de projectgroep Logistiek afscheid bij zijn werkgever, het ministerie van defensie. Wim maakt gebruik van de mogelijkheid vervroegd uit te treden. Een forse delegatie van Logistiek was afgereisd naar Nieuw Milligen om de afscheidsreceptie bij te wonen en hun SDR-collega te feliciteren met de bereikte mijlpaal en hem alle succes voor de toekomst te wensen.

Vele handen werden geschud. Hier is het de beurt aan voorzitter Arnold Gerrits (r) van de projectgroep Logistiek van SDR die Wim Besten (l) geluk wenst.

Het was een aangename receptie met een groot aantal belangstellenden zowel uit de kring van Defensie als van de kant van de Stichting Deventer RoemeniŽ. Verschillende sprekers memoreerden niet alleen zijn toewijding en inzet gedurende bijna 40 dienstjaren maar ook de grote verdiensten van Besten voor SDR.